Улесняват процедурите за кандидатстване по ОП Развитие на човешките ресурси

Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика: Плащаме обученията с ваучери от ноември
София, 26 септември 2009 г.
Вестник „Капитал”, интервю на Екатерина Попова
 

Г-н Попов, подготвяте радикална промяна във финансирането на обученията, като въвеждате ваучерна система. Защо?
След анализ на текущото състояние на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) установихме, че ако не приложим по-опростени методи за финансиране на дейностите по нея, има сериозен риск да не усвоим парите. Договорените средства са около 16% от общата стойност на програмата, а разплатените – по-малко от 2%.

По отношение на договорените средства ние се движим около средното европейско равнище за този тип програми, но по отношение на разплатените средства изоставаме. Още по-голям проблем е, че поради това няма да можем да помогнем на хората тогава, когато имат нужда от нашата подкрепа.

Какво точно ще се плаща с ваучери?
Създаваме ваучерен механизъм за заплащане само на услуги, свързани с придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности. Той може да се използва както за безработни, така и за заети. Този механизъм може да се прилага във всички операции на оперативната програма, в които е предвидено обучение.

До момента за средства по ОП РЧР се кандидатства с проект. Ще остане ли това изискване и при ваучерната система?
Не, при нея фирмите няма да кандидатстват с проекти. Ваучерите ще се предоставят в рамките на проекти, спечелени от Агенцията по заетостта (АЗ) като институция, по трите операции на оперативната програма – "Развитие" (за съкратените след 1 ноември 2008 г.), "Адаптивност" (за преминалите на непълно работно време заради кризата) и "Аз мога" (за работещи с трудов договор на пълен работен ден). В тези проекти агенцията е заявила, че възнамерява да даде възможност за професионална квалификация и/или придобиване на ключови компетенции съответно на 40 хил., 42 хил. и 27 хил. души. За целта ще използва ваучерен механизъм, който е установен по реда на правителственото постановление, което предстои да се приеме.

Сега получаването на европейски пари за обучение на персонала изисква съфинансиране от страна на работодателя. Това ще се промени ли след въвеждането на ваучерите?
При ваучерния механизъм помощта се предоставя на самите хора. Парите следват човека и изборът на обучение и обучаваща институция зависи изцяло от него. Работодателят не участва в схемата и не е необходимо съфинансиране от негова страна. Ние осребряваме пълната стойност на ваучера.

Каква ще бъде процедурата за достъп до ваучери?
АЗ ще издава ваучерите и ще оперира с тях. Самите хора трябва да отидат в бюрото по труда и да заявят желанието си да се обучават в рамките на конкретна операция от оперативната програма в зависимост от това дали са безработни, заети на половин или на пълен работен ден. Само по операция "Адаптивност" е необходимо участието на работодателя – той трябва да декларира, че предстои преминаване на непълно работно време, като се спазват всички изисквания на Кодекса на труда. Всеки човек може напълно самостоятелно да си избере профила на обучението. Това, разбира се, не отменя ангажимента на бюрото по труда да помага при този избор, като предоставя кариерно и професионално ориентиране. Ние много разчитаме на трудовите посредници, защото особено безработните често се нуждаят от професионална подкрепа в това отношение.
Заявленията за ваучери ще бъдат разглеждани в рамките на не повече от две седмици. След като бъде одобрен, кандидатът получава ваучер на определена стойност и преминава обучението в избрания от него център. След съответната проверка (т.нар. верификация на услугата) бюрото по труда изплаща ваучера на обучителната институция.

Кой ще може да получи ваучер?
Всеки, който има желание да учи и е определен като целева група по конкретна операция на оперативната програма, т.е. съкратен е след 1 ноември м.г. и е безработен към датата на кандидатстване, работи с трудов договор на пълно работно време или във фирма, преминала на половин ден заради кризата.

Ще стигнат ли парите за всички желаещи?
Като брой хората, които е предвидено да бъдат подкрепени, не са никак малко – общо 109 хил. по трите операции. Това са доста сериозни възможности. Няма нищо лошо, ако повече хора пожелаят да придобият допълнителни умения. Ако се окаже, че финансовите възможности не са достатъчни, а мерките са полезни и към тях има интерес, ще се постараем да организираме допълнителни ресурси. Аз лично смятам, че тези средства са достатъчни за момента. Имайте предвид, че много хора сред заетите например имат желание да учат, но са малко тези, които могат да си организират времето така, че да ходят на работа и вечер или в събота и неделя да посещават курсове.

Каква ще е стойността на ваучерите и от какво ще зависи тя?
Стойностите ще бъдат различни, защото става дума за различен тип обучения, различен брой часове и т.н. При определянето им сме търсили балансиран подход, който да гарантира относително добро качество за парите, които инвестираме. Все още е рано да говорим за конкретни числа, защото те все още са в процес на съгласуване. Мога да кажа само, че средната стойност на ваучера ще бъде около 1000 лв. за професионална квалификация, за ключови компетенции парите ще са по-малко. Когато средствата, които предоставяме, не стигат, обучаваният може да доплати. Например има компютърни обучения, които струват няколко хиляди лева. Ние не можем да си позволим да платим такава цена.

Има ли ограничение в броя ваучери, ползвани от един човек?
Има и е логично да има, защото трябва да дадем възможност на максимален брой хора да подобрят своите умения. Нормално е един човек да получи ваучер за едно обучение на година за професионална квалификация и поне за едно за ключови умения. Този ред предстои да бъде уточнен. Няма нищо лошо един и същ човек да ползва ваучери и за професионална квалификация, и за ключови умения. Защо той да не придобие професионална квалификация и едновременно с това да не придобие умения за водене на преговори или пък да не получи някаква форма на мотивационно обучение?

Как ще се гарантира качеството на обученията, финансирани чрез ваучери?
Хората ще избират обученията сами, но измежду доставчици от определен списък, изготвен от АЗ. Списъкът е необходим поради няколко причини: бюрата по труда трябва да знаят коя обучаваща организация е готова да провежда обучения в даден регион и какви обучения точно. Защото например центровете за професионална квалификация са лицензирани по редица професии, но не обучават по всички тях. За да влязат в този списък, доставчиците на обучения трябва да отговарят на някои базови изисквания (виж карето). Всички желаещи обучителни институции, които отговарят на условията, подават заявление и АЗ подписва споразумения с тях най-малко за една, може би дори за две години. Тези споразумения са необходими, за да знаем в кои точно сфери ще обучават съответните организации и за да имаме предварителна информация кога престават да обучават, за да не насочваме хора към тях.
Там ще се уточни и механизмът за контрол върху качеството. Той ще бъде много сериозен. АЗ чрез своите регионални структури ще упражнява постоянен контрол върху процеса на обучение. Почти няма да има месец, в който часовете да не бъдат посещавани от наш представител. Когато става дума за професионална квалификация, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) също има контролни функции. Ще разчитаме и на работодателите, които са заинтересувани от това да бъдат обучени техните хора или онези, които те ще наемат впоследствие. Представители на работодателите ще имат възможност да посещават обученията, да присъстват на изпитите и пр. Разбира се, синдикатите също ще участват в процеса заедно с АЗ. Мнението на партньорите ще бъде необходимо за верификацията на ваучерите.
При всеки сигнал ще се предприемат необходимите мерки, които могат да доведат до санкции. В най-тежка форма те могат да са изключване за няколко години от участие във ваучерния механизъм на съответната обучаваща институция. Естествено, ще се иска възстановяване на парите и т.н. Ще има финансова санкция и за хората, които не посещават редовно обученията. Те ще трябва да възстановят стойността на ваучера. Само така може да се постигне дисциплиниращ ефект.

В момента работодателите се оплакват от изискването всички служители, преминали обученията, да бъдат задържани на работа минимум една година. Ще има ли промяна в това отношение?
Не смятаме за реалистично в момента да залагаме такъв тип ангажименти по отношение на работодателите. Ако искаме да решим проблемите, трябва да оценяваме обективно ситуацията, в която се намираме. По същата логика организациите, обучаващи безработни, няма да имат ангажимент да им търсят работодатели. Впрочем те също няма да кандидатстват с проекти.

Кога ще започне да се прилага ваучерният механизъм?
Дори в момента бюрата по труда събират заявки от заинтересувани лица. Ефективно процесът най-вероятно ще стартира през октомври-ноември. До края на септември ще бъде готов механизмът. Самите ценни книги ще са готови до края на октомври. Междувременно ние можем да сме набрали и кандидатите, и доставчиците на обучения. Реално самите обучения могат да започнат през ноември. Това е оптимистичният сценарий. Но и песимистичният сценарий не отлага старта с повече от месец.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни