УниКредит Булбанк ще финансира български фирми с нови 20 млн. лева

Средствата са осигурени с кредитна линия от Българска банка за развитие.
 

Заеми на обща стойност до 20 млн. лева ще отпусне УниКредит Булбанк на български микро, малки и средни предприятия по споразумение за кредитна линия с Българската банка за развитие.
 
Кредитите от УниКредит Булбанк могат да се използват от фирмите у нас за:

• средносрочно и дългосрочно инвестиционно финансиране;

• проектно финансиране за техническо обновление; усвояване на нови технологии, ноу-хау, увеличение на конкурентноспособността и експортния потенциал;
• проекти по структурни фондове на ЕС;
• краткосрочно предекспортно финансиране

Индивудуалните заеми са в размер до 2 млн. лева за максимален срок до 10 години. Гратисният период е до 3 години.

Лихвата по заемите, отпускани по кредината линия с ББР, е определена на 8%. Отклонение може да има само ако ОЛП на БНБ се промени с два процентни пункта от нивото му към 29 декември 2008 г. – 5.77%.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни