Банков кредит за изпълнение на европроект

Вече имате одобрен проект по евро програма. Поздравления, че стигнахте до тук. НО, внимание – предстои същинската работа по проекта и много задачи, които трябва да решите.

Защо ми е кредит?

Най-напред е необходимо да осигурите средства за изпълнение на проекта си. Те Ви трябват, тъй като безвъзмездното финансиране, което Ви се полага, ще започне да се изплаща на траншове, които ще покриват вече извършени от Ваша страна разходи по проекта. Разбира се, имате право и на авансово плащане, но то никога не е достатъчно, за да обезпечи разходите, които ще направите преди да получите първото си междинно плащане по проекта.

Какъв да е размерът на кредита?

За да може да покривате навреме текущите разходите по проекта и да реализирате планираните инвестиции, е нужен кредит в размер от 40% до 100% от предвидените разходи по него.

Проблемът

За съжаление, процесът на осигуряване на банково финансиране отнема много време, дори на действащи предприятия с проследима финансова история, а собствениците на фирми без какъвто и да е опит безуспешно обикалят банка след банка в продължение на месеци. Не намирайки нужната финансова подкрепа, редица от тях не успяват да реализират проектите си.

Решението

След като опитът ни показа, че навременното осигуряване на кредит, в необходимия размер и при разумни лихви, е критично за изпълнението на европроектите, то, за да предотвратим в бъдеще негативни сценарии, привлякохме към нашия екип професионалисти с 15 годишен опит в банковата сфера, ресор кредитиране на малък и среден бизнес.  С тях разработихме услугата „Банков кредит за изпълнение на европроект“, в рамките на която:
→ Ще определим сумата на търсения кредит. Никой не иска да плаща повече лихви от необходимото. Ето защо е важно да се определи точната сума, която е нужна за безпроблемното завършване на проекта – тя трябва да бъде нито по-малка, нито по-голяма.
→ Ще изберем банка. Да, не банката ще избере Вас, а Вие – банката. За целта ще направим анализ на кредитните продукти на пазара, условията по тях, ще проведем предварителни разговори с кредитните отдели на избрани банки, след което ще Ви насочим към най-подходящата, с която да работите.
→ Ще изготвим документите за кредит.
→ Ще Ви представляваме пред банковите институции.

От услугата може да се възползва всяко предприятие – бенефициент по евро програма, както и всяка фирма, която се нуждае от инвестиционен или оборотен банков кредит в размер на поне 50 000 лева.

Защо да работите с нас?

♦ За да не губите време в обикаляне по банки
♦ За да получите кредит при най-добри условия, в най-кратки срокове и изобщо – за да получите кредит
♦ Работете с експерти

Заявете желанието си да съдействаме за осигуряване на банково финансиране като попълните формата по-долу. Ще се свържем с Вас в рамките на 2 работни дни.

Вашето име
Tелефон
Име на фирмата
Посочете размера на кредита, който ви е необходим (лева)
Опишете инвестиционното си намерение/разходите, които ще финансирате с кредита

УСЛУГИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни