Строително проектиране

24 октомври 2017

В случай, че кандидатства за финансиране на строителни дейности, към комплекта проектни документи, кандидатът трябва да представи и разработен работен проект във връзка с планираното строителство.

В случай, че все още не сте избрали своя проектант ние ще Ви осигурим и тази услуга и по-конкретно:
• Проектиране на туристически обекти-вили, къщи за гости, хотели, други;
• Проектиране на промишлени сгради;
• Проектиране на животновъдни ферми.

Цената на тази услуга се определя след запознаване с инвестиционните намерения на клиента свързани със строителството.