Юридически услуги

  • Регистрация на фирми и сдружения
  • Изготвяне на пълномощни
  • Подготовка на договори: за наем; за учредяване на право на строеж; за покупко-продажба на имот и др.
  • Други юридически услуги във връзка с кандидатстването
Цените на юридическите услуги са в рамките на минималните адвокатски тарифи.