В Държавен фонд „Земеделие” се подписаха 182 одобрени проекти по програма САПАРД

Общата им инвестиционна стойност е 111 000 000 лв., а договорената субсидия е в размер на 50 000 000 лв. 

От тях 163 са проектите по първа мярка „Инвестиции в земеделски стопанства” с инвестиционна стойност 103 000 000 лв. и субсидия 47 000 000 лв. 73 са за сектор „Трайни насаждения”, на обща инвестиционна стойност 27 000 000 лв. и договорена субсидия 12 000 000 лв. Одобрените проекти по сектор „Мляко и млекопроизводство” са 48 на инвестиционна стойност 40 000 000 лв. и субсидия 19 000 000 лв. По сектор „Зеленчуци, цветя, многогодишни етеричномаслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн – висококачествени сортове и памук” са одобрени 30 броя проекти с размер на инвестицията 23 000 000 лв. и субсидия 10 000 000 лв. Одобрените проекти по сектор „Месо и месопроизводство” са 10 броя, с инвестиция в размер на 11 000 000 лв. и субсидия 5 000 000 лв. 2 са проектите по сектор „Яйца и яйчни продукти”, с инвестиционна стойност 1 700 000 лв. и размер на субсидията 700 000 лв.

19 са одобрените проекти по трета мярка „Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи”, на обща инвестиционна стойност 8 600 000 лв. и субсидия 3 500 000 лв. От тях 13 са за сектор „Пчеларство” с размер на инвестицията 3 600 000 лв. и договорена субсидия 1 500 000 лв. По два проекта са одобрени и за секторите „Коневъдство”, „Гъбопроизводство” и „Преработка на етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби”, като инвестицията е съответно 1 900 000 лв., 1 550 000 лв. и 1 500 000 лв., а субсидията 900 000 лв., 480 000 лв. и 660 000 лв.

 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни