В ДФЗ работят по строг график за одобрение на европроектите

За новата система на работа в институцията, говори в интервю за investor.bg новият ръководител на фонда Румен Порожанов.

– Г-н Порожанов, по кои мерки от Програмата за развитие на селските райони изоставането е най-голямо на този етап?

Не е тайна, че имаше забавяне в разглеждането и известно натрупване на проекти, депозирани през 2009 и 2010 г. Към началото на април в процес на обработка бяха около 2000 проекта, но в резултат от въведените от нас мерки темпото беше ускорено и към 20 май броят им падна под 1600.

Тук не включвам приема на нови проекти по 141-а мярка „Подкрепа на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, който започна през пролетта и ще бъде затворен през юли. Там вече са постъпили за разглеждане 343 проекта и до края на приема броят им може да се удвои.

Успокоителното е, че тази мярка е лесна за обработка и може да бъде децентрализирана. Подготвяме се административно, така че след като прозорецът бъде затворен през юли, проектите да бъдат разглеждани в областните дирекции на фонда.

– Какви мерки предприехте за по-бързото разглеждане на проектите?

Направихме съответното преструктуриране на администрацията. По-рано съществуваше един отдел „Програма за развитие на селските райони“ с един началник, като едва ли не цялата комуникация трябваше да бъде извършвана от един човек.

В момента сме направили разпределение, като създадохме 16 екипа, в които има по един главен експерт, двама експерти и още трима или четирима служители, специализирани да работят по конкретни мерки. Стремежът ни е да активизираме разглеждането на всички изостанали проекти, като дадем лек превес на общинските. Причината е, че тези проекти и като процедури, и като изпълнение са доста по-сложни от останалите.

От забавените проекти, които са депозирани във фонда през 2009 г., към днешна дата са останали 280 неразгледани. От тях до края на месеца ще приключим с проектите по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, по които бяха останали 28 проекта.

По 312 мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията“ имаме ограничен бюджет, а кандидатстващите са значително повече, така че там прилагаме критерии за тяхното ранкиране (класация според натрупаните точки за даден проект).

Стремежът ни е до края на юли да затворим всичко, което е останало от 2009 г. Тук не включвам единичните случаи, които са спрени за разглеждане поради документални измами или съмнения за нарушения и които се проверяват не само от нас, а и от останалите компетентни органи.

– Какъв е графикът за приема на документи от миналата година?

От прием 2010 г. имаме 1500 проекта, като голяма част от тях са пред приключване. Само последната седмица подписахме над 100 договора по мерки 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ и за модернизация по 121-а мярка.

При „Добавянето на стойност към земеделски и горски продукти“ се налага да има оценителна комисия с външни експерти от строителния бранш. В това отношение активно си сътрудничим със строителната камара.

– Как ще разрешите проблема с големия наплив на проекти за микропредприятия и ограничения бюджет, с който разполагате?

Действително имаме проблем с мярка 312 мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията“. Постъпилите проекти са 651, а ние разполагаме с бюджет, който да подпомогне едва една четвърт от тях. Видно е, че при четири пъти по-голям интерес и ограничен ресурс трябва да се подходи много внимателно при определянето на печелившите.

Беше извършен ранкинг (класация според натрупаните точки за даден проект), който одитирах. Въз основа на този одит изработихме инструкции, които да кореспондират с наредбата за извършването на ранкинга и той да бъде нормативно обоснован. Изпратихме за одобрение  инструкциите в министерството на земеделието и храните, което като управляващ орган трябва да се произнесе.

Ако те имат забележки, ще ги отстраним, така че да успеем да приключим с ранкирането в срок. Целта е да няма различно тълкуване на един и същ критерий за оценка. Това за известно време забави сключването на договорите, но понеже искахме да постигнем максимална обективност при оценката, затова смятаме, че няма да има пречка контрактуването на тези проекти да започне веднага след одобрението на инструкциите.

Направили сме ясен график, така че да приключим с разглеждането през следващите месеци. За 37 от проектите очакваме в скоро време да бъдат финализирани.

– Представители на консултантския бизнес неотдавна обявиха, че близо 300 млн. лв. от бюджета за първия референтен период от програмата няма да бъдат усвоени до края на годината. Какъв е вашият отговор?

Не смятам, че е работа на консултантите да правят оценка на фонда. Независимо от натрупаните проблеми, смятам, че те са разрешими и затова работим в тази посока.

Не е тайна, че програмата стартира в България с две години забавяне. Акредитацията на агенцията е била дадена в края на 2007 г., първият прием по първите две мерки е бил отворен през април 2008 г., а по следващите две мерки – през есента на 2008 г. В резултат на това през първите две години не е усвоен нито един лев от програмата.

Разглеждайки заложения ресурс до 2009 г., който според правилото N+2 трябва да усвоим до края на тази година, е видно, че ще има неусвоени средства. Но няма да допуснем сериозно изоставане.

Статията е публикувана със съкращения.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни