Възможна е актуализация на ПРСР

В интервю пред в.“Труд“ от 30 юли 2009г., министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов казва, че имат намерение в бъдеще в обхвата на селските райони да влязат и селата около големите градове и включените в градски общини. Освен това се предвиждат промени в мерките по Програмата, защото някои от тях не вървят, а по други е свършил ресурсът.

До 3 месеца трябва да се създаде и гаранционен фонд, който да даде рамо на финансирането на земеделските производители.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни