Възможно е увеличаване на бюджета на схемата за подобряване на производствения капацитет със 100 млн. лева

Днес от Министерството на икономиката представиха резултатите от от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на схема „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК.

В рамките на първия краен срок са набрани 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства. Размерът на заявената безвъзмездна помощ е над 435 млн. лева, което надхвърля приблизително 4 пъти предвидения ресурс по първия краен срок. От подадените проектни предложения се предлага да бъдат финансирани 202 проекта на стойност 116,5 млн. лева.

Поради изключително високия интерес към процедурата и по-специално към първия краен срок, броят на проектните предложения, които са преминали успешно техническа и финансова оценка, но за които не достига финансов ресурс е 498. Тези проекти са в списъка с резервни предложения, за които ще се търси възможност за увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 млн. лв..

От проектните предложения, които се предлагат да бъдат финансирани в категорията „Микро предприятия“ попадат 38 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения – 11 571 488,90 млн. лв.. В категория „Малко предприятие“ попадат 77 проекта, с обща сума – 40 708 080,23 лв., а в категория „Средно предприятие“ – 87 проекта, с обща сума на безвъзмездна помощ – 64 158 678,59 лв..

В процес на оценка са проектите постъпилите по втория краен срок, които са 280 на брой и проектните предложения постъпили за третия краен срок, които са 203. От Министерството на икономиката се ангажират оценката на проектните предложения за предприятията на високо технологичните и средно високо технологичните промишлени производства, подадени по втория краен срок, да приключи през декември 2015 година, а сключването на договорите с одобрените за финансиране да се извърши през януари 2016 година. Оценката на кандидатите в секторите на интензивни на знание и услуги ще приключи през януари 2016 година.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни