Втора информационна среща за представяне на възможностите за финансиране на бизнеса по програмите на ЕС през периода 2014-2020 в Пловдив

Консултантска фирма „Евро програми“ ООД съвместно с фирма „Адакта Нет“ ЕООД и „Реформаторски бизнес клуб“ провежда в Пловдив информационна среща за представяне на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020.

Срещата ще се проведе на 10 ноември 2015 г.14:00 часа в зала Пълдин, хотел „Тримонциум“.

ПРОГРАМА

13:30 – 14:00 часа – Регистрация

14:00 – 14:10 часа – Добре дошли

Модул 1: Програмата за развитие на селските райони – предстоящи приеми 2015-2016

14:10 – 14:50 часа – Представяне на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ стартира през ноември.

За кого е подходяща: Действащи или новосъздадени предприятия. Мярката подпомага реализацията на проекти, свързани с изграждане, оборудване и модернизация на: мандри, кланници, транжорни, винарски изби, мелници, фуражни цехове, предприятия за преработка на мед, консервни предприятия и други, занимаващи се с преработка на земеделски продукти.

14:50 – 15:30 часа – Представяне на мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

За кого е подходяща: Действащи или новосъздадени микропредприятия. Мярката подпомага реализацията на проекти, свързани с развитие на неземеделски дейности (в това число селски туризъм) на територията на селски общини (такива в рамките на област Пловдив са общините Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря )

15:30 – 16:10 часа – Кафе пауза

Модул 2: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)

16:10 – 16:50 часа – Представяне на процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“.

За кого е подходяща: Действащи или новосъздадени микро, малки, средни и големи предприятия, които търсят финансиране за закупуване на оборудване и нематериални активи с цел внедряване в производство на иновативни продукти и услуги, собственост на кандидатите или закупени от трети лица.

16:50 – 17:10 часа – Представяне на процедура „Енергийна ефективност в МСП”.

За кого е подходяща: Микро, малки и средни производствени предприятия за реализация на проекти свързани с подобряване на енергийните характеристики на сгради, придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, закупуване на енергоспестяващо оборудване.

Желаещите да се включат в срещата е необходимо да попълнят приложения образец на регистрационен формуляр и да го изпратят на имейл: l.gimisheva@evroprogrami.com

Заповядайте, участието в срещата е безплатно

 

Регистрационен формуляр

Подробна програма

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни