Втората фаза на програма „Конкурентноспособност“ по ФАР, трябва да приключи до края на септември

Това заяви в интервю пред портал „Европа” г-н Атанас Кирчев, директор на ИА по Програма ФАР в Министерството на икономиката и енергетиката.

В момента тече четвъртият етап от оценката на проектите, в който се изисква фирмите да предоставят документи, които удостоверяват, че отговарят на всички поставени условия и изисквания. Очаква се резултатите за одобрените проекти да станат ясни до края на месеца.

1400 са подадените проекти по втората фаза на програма «Конкурентноспособност» по ФАР. От тях 10% ще получат финансиране. Причината за ниския процент одобрени проекти е в ограничения размер на средствата по предприсъединителната програма ФАР и това, че те се разпределят между най-добрите кандидати.

Как ще се оценяват проектите по новата Оперативна програма «Конкурентноспособност»

За разлика от предприсъединителната програма ФАР, по оперативната програма ще се отпускат много по-големи средства за много повече фирми. По някои схеми ще може да се кандидатства за безвъзмездно финансиране до 1 млн. евро, което е доста по-различно в сравнение с отпусканите до сега 50 хиляди евро.

За да намалее влиянието на външните фактори, като написването на проектите например, в бъдеще, при оценката, максимално ще се обръща внимание на финансовите резултати и прогнозите на фирмите. Досега данните за финансовите резултати са се  взимали на доверие от оценяващите. При схемите по Оперативната програма акцентът ще бъде във внимателната проверка и оценка на тези данни. Това означава, че фирмите ще трябва доста по-сериозно да обосновават финансовите си прогнози.

Тъй като има разлики в показателите между отделните браншове (напр. рентабилността е различна в мебелната промишленост и металургията или текстилната промишленост) ще се сравняват финансовите прогнози на фирмите със средните данни за бранша в който работят. Една фирма, която се движи наравно със средните данни за съответния бранш или над тях, ще има по-големи шансове за финансиране от фирма със слаби показатели, но отлично написан проект.

 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни