Ясни са критериите за оценка на проектите по мярка 6.4 по ПРСР

Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони одобри детайлните критерии за оценка на проекти, реализиращи се в сферите производство, услуги и занаяти по мярка 6.4 по ПРСР.

Както бяхме писали и преди, ще се бонифицират проекти на фирми, които имат опит в сферата, в която ще се реализира проектът.

Производственият сектор остава приоритетен.

Сред приоритетните проекти вече са и тези за предоставяне на здравни услуги, домове за възрастни хора, детски ясли и градини, включително дневни центрове за деца с увреждания.

Ще се бонифицират също проекти за автосервизи, развитие на спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих.

Към приоритетните области Видин, Монтана и Враца, са добавени Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Въвежда се минимален праг от 40 точки, под който проектите няма да бъдат разглеждани.

За проекти, свързани с туризъм, ще бъде организиран последващ, отделен прием. Критериите, по които ще се оценяват тези проекти все още се дискутират и предстои да бъдат финализирани.

Ако планирате кандидатстване по мярка 6.4., но все още се колебаете за това какви са шансовете на проекта Ви да се пребори за финансиране, то след извършената предварителна оценка от наша страна, съгласно одобрените критерии, ще имате значително по-голяма яснота по въпроса. Нещо повече, ще Ви запознаем с всички критерии и тяхната тежест в общата оценка, ще разберете кои са силните и слабите страни на проекта Ви, ще получите конкретни указания какво да промените, за да съберете по-голям брой от така необходимите точки. Цената на услугата е 120 лв. с вкл. ДДС и може да я заявите като ни пишете на имейл office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни