Ясно е какви схеми ще стартират по ОП Конкурентоспособност през 2012 г.

Публикувана е Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за 2012 г. Документът има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните схеми ще бъдат подробно разписани в насоките за кандидатстване, преди обявяване на приема.

Индикативна годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност за 2012 г.


ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни