Ясно е кои хранително-вкусови предприятия могат да кандидатстват по ОП Конкурентоспособност

В продължение на месец след като ОП „Конкурентоспособност” стартира, от Министерството на икономиката не можеха да дадат отговор кои предприятия от хранително-вкусовия бранш са допустими за кандидатстване по програмата и кои не.

Проблемът възникна поради затрудненото тълкуване на това, кои дейности влизат в обхвата на Анекс I. Дейностите, които се покриват от анекса, не могат да получат финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, защото ще бъдат финансирани по програма „Развитие на селските райони”.

Към настоящия момент, списъкът на дейностите, които са допустими за кандидатстване по трите, отворени в момента схеми по ОП „Конкурентоспособност” вече е официално уточнен и публикуван. Това са  дейностите от сектор Д на НКИД с кодове:
• Код 15.81. „Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия”
• Код 15.82. „Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия”
• Код 15.84. „Производство на какао, шоколадови и захарни изделия”
• Код 15.85. „Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни тестени изделия”
• Код 15.87. „Производство на хранителни подправки и сосове”
• Код 15.88. „Производство на хомогенизирани готови храни, вкл. детски и диетични”
• Код  15.86 „Преработка на кафе и чай”
• Код 15.89 „Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде”
• Код 15.98 „Производство на минерални води и безалкохолни напитки”

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни