Започва набиране на проекти за обучение на работници за 50 млн. лв.

През март Министерството на труда и социалната политика ще започне да набира проекти от работодатели за квалификация на заети.

Отделените 50 млн. лв. са от европейската оперативна програма "Човешки ресурси" и ще се усвояват постепенно до 2010 г. без да има краен срок за кандидатстване, съобщи зам.-председателят на Агенцията по заетостта Росица Стилиянова.

Очаква се парите да стигнат за обучението на 52 хил. души. Фирмите ще могат да получат безвъзмездно до 925 лв. за професионалната квалификация на един човек и по 300 лв. за придобиване на т. нар. ключови умения. Това включва обучение за водене на преговори, подготовка на презентации, работа със специализиран софтуер, дистанционни обучения и чуждоезикови курсове. Фирмите могат да получат до 200 хил. евро, колкото е ограничението за държавна помощ според правилата на ЕС. Големите предприятия с по-мащабни проекти могат да кандидатстват обаче за грантове до 1 млн. евро, но условието е да финансират със собствени средства 65% от стойността на цялостния проект. Това означава, че ще трябва да вложат до 2 млн. евро собствени средства.

В близките дни ще бъдат обявени резултатите от оценката на проектите, постъпили през първата фаза на програмата, които се набираха до края на октомври. Тогава  работодатели  подадоха 650 заявки за обучение на обща стойност 66.7 млн. лв., докато общият бюджет на схемата беше само 35.2 млн. лв. Тези фирми, чиито проекти получат одобрение, ще трябва да изпълнят проектите си преди да кандидатстват наново, обясни Стилиянова.
 
По материали от в-к "Дневник" 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни