Започват информационни дни по ОП „Конкурентоспособност“

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма като Управляващ орган, съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като Междинно звено по ОП „Конкурентоспособност“, стартират поредица от информационни семинари в подкрепа на бенефициентите по програмата. Информационните дни ще се проведат в 21 града на страната по определен график в продължение на един месец. Първата среща от тази поредица е във Враца на 7 юни.

По време на информационните дни лектори от Управляващия орган и Междинното звено ще запознаят детайлно представителите на бизнеса, както и всички заинтересовани страни с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата:
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия“
„Технологична модернизация в големи предприятия“
„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“
„Подкрепа за създаване на технологични паркове“
Документите за кандидатстване  по тези процедури се публикуват на www.opcompetitiveness.bg.

Информационните дни са отворени за всички желаещи. Участието в тях е безплатно.

Графика за провеждане нa информационните дни, може да изтеглите оттук .
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни