17

юни

2009

Заповед за спиране на приема на проекти по мярка 112 „Млад фермер” по ПРСР

Заповедта определя 06.07.2009 г. (понеделник) за крайна дата за настоящия прием на заявления за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони”. Заповедта може да видите оттук.