Европейско финансиране за Вашия бизнес!

Информация за европейските програми. Консултации. Разработка и управление на проекти.

Адаптирана работна среда
Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020)
Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони (2023-2027)
Разработване на иновации в предприятията
Внедряване на иновации в предприятията
Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Последвайте ни

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Референции