Проекти и клиенти

20 юли 2017

„Евро програми” ЕООД е била консултант по следните, одобрени за финансиране проекти:

По Оперативна програма „Конкурентоспособност”
• Проекти за закупуване на ново технологично оборудване за предприятия от: шивашката прoмишленост; сектор машиностроене; сектор производство на стоманени изделия; сектор производство на ТВ и филмови продукции; хранително-вкусовата промишленост
• Проекти за разработване на иновативни продукти и услуги
• Проекти за внедряване на иновативни продукти и услуги
• Проекти за въвеждане на международни стандарти и информационни системи за управление на бизнеса (ERP системи)

По „Програмата за развитие на селските райони”
• Проекти за изграждане на: семейни хотели; къщи за гости; мотели; вилни селища
• Проекти за изграждане/реконструкция и оборудване на производствени предприятия
• Проекти в областта на селското стопанство – създаване на трайни насаждения; покупка на земеделска техника; изграждане и модернизация на животновъдни ферми
• Проект за изграждане и оборудване на винарска изба
• Проект за изграждане и оборудване на предприятие за производство на биобрикети и пелети
• Проекти за изграждане на: фотоволтаични централи; малка водно-електрическа централа;централа за производство на електроенергия от биомаса

По Оперативна програма „Рибарство”
• Проекти за изграждане и оборудване на: мидени ферми; ферма за култивиране на змиорка; ферма за развъждане и отглеждане на калкан; ферма за производство на пъстърва, европейски сом и зарибителен материал

По Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”
• Проекти за обучение на персонала на предприятията
• Проекти за инвестиции за създаване на безопасни условия на труд в предприятията
• Проекти свързани със създаване на нови работни места в предприятията

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

АВО-Бел ООД
АКВА ФУУД EООД
АРИС БУЛС ООД
БИО АКВА ФЕРМ ЕООД
БИОЕНЕРДЖИ 2008 ЕООД
БИТАС ЕООД
ВАРНА ТРАК СЕРВИЗ ООД
Василевс – Братя Василеви ООД
ВИЛАС-МЖ ЕООД
ВИП СТИЛ ООД
ГЕНЕРАТОР ВАРНА ООД
Дияна ЕООД
Домейн Юстина ЕООД
Дрийм Тийм Прадакшънс АД
ЕВРОМАШИН ООД
Езиков център АЛФА и ОМЕГА
ЕТ “АДИЛОНИ- Иванка Софкинова”
ЕТ “Христо Попов 86”
ЕТ „Ваньо Цветков-Комерс”
ЕТ „Илко Демиров”
ЕТ „Красимир Радев 2010”
Земеделска кооперация ЗКПУ „ЧУБРА-93“
КРОТОС ООД
Кутра СС ЕООД
Ловна резиденция Парамун ООД
МЕТЕКО АД
Минерална вода ЕООД
НОВА ФИШ ООД
НЮМАРК ЕООД
Олимпус Плаза ЕООД
РЕМОТЕРМ ЕООД
Сдружение „Информа”
СЪНИ 2005 ЕООД
ТЕРАТЕК ИНДАСТРИАЛ ЕООД
ТРОУТ ФАРМ ЕООД
ФИШ ФАРМ БГ ЕООД
111 СКИН – БГ ООД

Препоръки от наши клиенти може да намерите в меню РЕФЕРЕНЦИИ.