Финансиращи Програми 2021-2027

13 април 2021

През програмния период 2021-2027 г., представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране на проектите си по „План за възстановяване и устойчивост“, програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и „Програмата за развитие на селските райони“.

От менюто по-надолу (в случай, че четете на мобилен телефон) или вдясно (за четящите от десктоп) може да се информирате за ТЕКУЩИТЕ, ПРЕДСТОЯЩИТЕ и МИНАЛИ приеми по всяка от трите финансиращи програми.