Консултации

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена от експерт на „Евро програми“ ЕООД, Вие ще можете да разберете дали Вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това.

Консултацията преминава през следните етапи:

1. Определя се подходящата за финансиране на конкретната проектна идея програма или програми.

2. Предоставя се подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.

3. Предоставят се подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви, в процеса на подготовка на кандидатстването.

Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

Ако желаете да направите консултация с наш експерт, Ви предоставяме възможност за безплатна първа онлайн консултация, която може да заявите от бутона по-долу

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

УСЛУГИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни