Представяне

Павлина Ветрилова, евро програми еоод

Здравейте! Казвам се Павлина Ветрилова и съм собственик и управител на „Евро програми“ ЕООД – консултантска фирма, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към бизнеса.

„Евро програми“ ЕООД е създадена през 2008 г. в отговор на зараждащия се в онези първи години след присъединяването ни към ЕС, интерес към европейските програми като източник за финансиране на инвестиционните проекти на фирмите. В същото време в публичното пространство нямаше достатъчно информация за възможностите и сред потенциалните кандидати се ширеше разбирането, че европейските пари са само за избрани. Отчитайки тази липса и вярвайки, че от безвъзмездните средства може и трябва да се възползва всяка една действаща фирма или стартиращ предприемач, от самото начало на своята дейност поддържаме настоящия сайт https://evroprogrami.com, където в кратка, ясна и достъпна за незапознатите с темата, форма, представяме възможностите за получаване на европейско финансиране, актуалните новини, мнения и съвети към кандидатите. Сайтът бързо придоби популярност, което доведе и първите ни клиенти. Удовлетворени сме, че с времето техният брой непрекъснато расте. През годините наши клиенти са били производствени предприятия, фирми от сектора на услугите, земеделски производители, инвеститори в проекти за селски туризъм и ВЕИ, стартиращи иновативни компании.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027
През програмния период 2021-2027 година, ние от „Евро програми“ ЕООД ще фокусираме работата си към програмите, които финансират дейността на действащи и стартиращи производствени предприятия, фирми от сектора на услугите, иновативни и технологични компании. Извън обхвата ни на дейност ще бъдат програмите, подпомагащи проекти във сферите земеделие, животновъдство, рибарство и горско стопанство. Ето защо, в сайта ни няма да бъдат представени възможностите за безвъзмездно финансиране в тези стопански сектори, а така също няма да предоставяме консултации по тях.

ЕКИП

„Евро програми“ ЕООД работи с подбран кръг от консултанти – собствени служители и асоциирани експерти. Техният опит включва успешно подготвени и изпълнени проекти по предприсъединителните програми ФАР и САПАРД, по оперативните програми „Конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“ и по Програмата за развитие на селските райони, действащи през програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г.. Освен в офиса ни в София, с нашите консултанти може да направите лична или онлайн среща в град Варна.

КАК РАБОТИМ

С ВНИМАНИЕ към всеки клиент и поставения от него въпрос. За да бъде максимално ефективна комуникацията между нас, моля предоставяйте подробна информация за проекта и конкретните инвестиции, които планирате да реализирате, вкл. вид и приблизителна стойност, място на реализация, кой е кандидатът. След като се запознаем с казуса Ви, ще Ви информираме дали има действаща или предстояща финансираща програма, от която може да се възползвате и ако е необходимо, ще Ви предложим лична консултация.

СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБРАТНА И ПОСЛЕДВАЩА ВРЪЗКА – всяко запитване, постъпило по телефон или имейл, се обработва и получава своя отговор. За запитванията по имейл срокът е 2 работни дни. След като веднъж сте се свързали с нас, ние ще продължим да Ви държим информирани за всичко ново от сферата на Вашия интерес.

С ТОЧНОСТ – информацията, която предоставяме, чрез нашата интернет страницата или в лична консултация се базира на официални източници или документи. Информацията се актуализира ежедневно, съобразно настъпилите промени.

С ОТГОВОРНОСТ – знаем, че очакванията към нашата работа са големи, но не всеки проект има потенциал да се пребори за финансиране. Ако Вашият е такъв, ние откровено ще Ви го кажем. Поемаме само ангажиментите, които можем да изпълним.

С ЕКСПЕРТИЗА – след повече от 10 години опит в сферата на европейските програми и стотици реализирани проекти в различни сектори на икономиката, считаме, че можем да се справим със всеки бъдещ проект и възникнал казус. Защото сме наясно с детайлите, а те често убягват от полезрението на неопитните.

В ПАРТНЬОРСТВО – подготовката и реализацията на един проект често изисква по него да работят различни специалисти – консултанти, архитекти, проектанти, други. Ако вече имате събран екип за част от дейностите по проекта, то ще се радваме да работим в партньорство с него.

С УСЪРДИЕ – вярваме, че усърдната работа е сред значимите фактори за успеха на един бизнес и затова влагаме много енергия, старание и упоритост в това, което вършим.

Информация за това как можем да Ви съдействаме за успешното кандидатстване по програмите, може да намерите в меню УСЛУГИ.

Информация за опита ни и програмите, по които сме работили, може да намерите в меню ПРОЕКТИ И КЛИЕНТИ.

Препоръки от наши клиенти може да намерите в меню РЕФЕРЕНЦИИ.

ЗА НАС

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни