Представяне

evroprogrami, европрограмиЗдравейте! Казвам се Павлина Ветрилова и съм собственик и управител на „Евро програми“ ЕООД – консултантска фирма, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към бизнеса.

„Евро програми“ ЕООД е създадена през 2008 г. в отговор на зараждащия се в онези първи години след присъединяването ни към ЕС, интерес към европейските програми като източник за финансиране на инвестиционните проекти на фирмите. В същото време в публичното пространство нямаше достатъчно информация за възможностите и сред потенциалните кандидати се ширеше разбирането, че европейските пари са само за избрани. Отчитайки тази липса и вярвайки, че от безвъзмездните средства може и трябва да се възползва всяка една действаща фирма или стартиращ предприемач, от самото начало на своята дейност поддържаме настоящия сайт http://evroprogrami.com, където в кратка, ясна и достъпна за незапознатите с темата, форма, представяме възможностите за получаване на европейско финансиране, актуалните новини, мнения и съвети към кандидатите. Сайтът бързо придоби популярност, което доведе и първите ни клиенти. Удовлетворени сме, че с годините техният брой непрекъснато расте. Понастоящем наши клиенти са производствени предприятия, фирми от сектора на услугите, земеделски производители, инвеститори в проекти за селски туризъм и ВЕИ, стартиращи иновативни компании.

ЕКИП

„Евро програми“ ЕООД работи с подбран кръг от консултанти – собствени служители и асоциирани експерти. Техният опит включва успешно подготвени и изпълнени проекти по предприсъединителните програми ФАР и САПАРД и по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, действащи през програмния период 2007-2013 г.. Към средата на 2016 г. вече имаме първите одобрени проекти от настоящия програмен период (2014-2020 г.). Освен в офиса ни в София, с нашите консултанти може да направите лична среща в градовете Варна и Бургас.

КАК РАБОТИМ

С ВНИМАНИЕ към всеки клиент и поставения от него въпрос.

СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБРАТНА И ПОСЛЕДВАЩА ВРЪЗКА – всяко запитване, постъпило по телефон или имейл, се обработва и получава своя отговор. За запитванията по имейл срокът е 2 работни дни. След като веднъж сте се свързали с нас, ние ще продължим да Ви държим информирани за всичко ново от сферата на Вашия интерес.

С ТОЧНОСТ – информацията, която предоставяме, чрез нашата интернет страницата или в лична консултация се базира на официални източници или документи. Информацията се актуализира ежедневно, съобразно настъпилите промени.

С ОТГОВОРНОСТ – знаем, че очакванията към нашата работа са големи, но не всеки проект има потенциал да се пребори за финансиране. Ако Вашият е такъв, ние откровено ще Ви го кажем. Поемаме само ангажиментите, които можем да изпълним.

С ЕКСПЕРТИЗА – подготовката и реализацията на един проект често изисква по него да работят различни специалисти – консултанти, архитекти, проектанти, инженери, юристи. За да предоставим всички необходими услуги на клиентите си, привлякохме индивидуални експерти и фирми партньори, на които можем напълно да се доверим, за комплексната подготовка на един проект.

С УСЪРДИЕ – вярваме, че усърдната работа е сред значимите фактори за успеха на един бизнес и затова влагаме много енергия, старание и упоритост в това, което вършим.

В ПАРТНЬОРСТВО С ИНСТИТУЦИИТЕ – познавайки отблизо проблемите и нуждите на Вас – бенефициентите по европейските програми, ние – консултантите можем да бъдем обратната връзка, коректива, нужен на институциите за оптимизиране на условията и процедурите за кандидатстване по програмите. Ето защо „Евро програми“ ЕООД има свое представителство в работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС към Министерски съвет и в Националната селска мрежа към Министерството на земеделието.

Информация за това как можем да Ви съдействаме за успешното кандидатстване по програмите, може да намерите в меню УСЛУГИ.

Информация за опита ни и програмите, по които сме работили, може да намерите в меню ПРОЕКТИ И КЛИЕНТИ.

Препоръки от наши клиенти може да намерите в меню РЕФЕРЕНЦИИ.