Финансиране за ВЕИ проекти

Безвъзмездна помощ за проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници – слънце и вятър