Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

Срок за кандидатстване: 31.05.2012 г.

Кой може да кандидатства с проекти?
Бенефициенти по схемата са работодатели, които могат да участват самостоятелно или в партньорство.

Какви дейности могат да се финансират?
I. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети;
II. Обучение за придобиване на ключови компетенции, които са:
1. Общуване на роден език
2. Общуване на чужди езици
3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите
4. Дигитална компетентност
5. Умение за учене
6. Обществени и граждански компетентности
7. Инициативност и предприемачество

Какви са средствата за един проект?
1. Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 391 166 лева.

2. Максимално приемлива/допустима стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за придобиване на професионална квалификация не може да надхвърля:
• за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
• за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
• за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
• за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
• за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
• за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

3. Максимално приемлива/допустима стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем за обучение за придобиване на ключови компетенции не може да надхвърля:
• за обучения по ключова компетентност 1 и с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 84 лв.;
• за обучения по ключова компетентност 2 и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 840 лв.;
• за обучения по ключова компетентност 3 и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 168 лв.;
• за обучения по ключова компетентност 4 и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 300 лв.;
• за обучения по ключови компетентности 5, 6 и 7 и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 168 лв.

Съфинансиране от страна на бенефициента
• За заети лица в микро и малки предприятия – без съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя.
• За заети лица в средни предприятия – съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя – 20%.
• За заети лица в големи предприятия – съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя – 30%.

Срок за изпълнение на проектите: 12 месеца

За допълнителни въпроси и разработка на проекти по мярката, може да се свържите с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефони 02/448 41 64, 0887 63 41 23 или e-mail: office@evroprogrami.com

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни