Културни и творчески индустрии

Културни и творчески индустрии:
• Издателска индустрия – книгоиздаване, периодични издания (вестници, списания) и полиграфия;
• Софтуерна индустрия, включително бази данни и компютърни игри;
• Музикална индустрия – произведения с и без текст, звукозаписна индустрия;
• Визуални изкуства – живопис, графика, скулптура, приложни и експериментални изкуства и галерии;
• Сценични изкуства – драматични, музикално-драматични и пантомимични, хореографски – театър, опера, балет, танцово и цирково изкуство, шоу и други развлекателни дейности, както и творчески дейности по създаване на декори, костюми и др.;
• Медийна индустрия – електронни медии като радио, телевизия, интернет и др.;
• Филмова индустрия – производство на филми и други аудиовизуални произведения и продуцентска дейност;
• Фотографска индустрия – художествена, рекламна и информационна фотография;
• Рекламна индустрия;
• Архитектура, включително дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафтен дизайн;
• Дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др.;
• Културно наследство – материално културно наследство; нематериално културно наследство включително фолклор и народни художествени занаяти и свързаните с тях традиционни знания;
• Индустрия на фестивали и културни събития.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни