Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

25

юли

2016

Приемът по мярка 4.1. ще бъде през октомври

Вторият прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. ще бъде обявен през месец октомври. Той ще бъде с целия остатъчен бюджет по мярката от 237 млн. евро. Това

25

юли

2016

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.

От 4 юли до 12 август тече прием на проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ към тематичната подпрограма за малки стопанства (ТПП). Кандидатите по мярка 6.3. към ТПП трябва

19

юли

2016

Кандидатстване по Инструмента за МСП на Хоризонт 2020

На сайта на Евро Програми ЕООД вече e достъпна подробна информация относно възможностите за финансиране за иновации по Инструмента за малки и средни предприятия към програмата „Хоризонт 2020“. Тази схема е насочена към

06

юли

2016

Нова визия на уебсайта на Евро Програми ЕООД

Щастливи сме да Ви представим новия облик на уебсайта ни http://evroprogrami.com/. Освен че е обновен с по-модерна визия, той е далеч по-динамичен и лесен за навигация от преди. Новата версия на сайта позволява

21

юни

2016

Информационни дни и по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 продължава информационната си кампания с представянето на процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Кампанията ще се проведе в периода от 21

11

юни

2016

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност за МСП“

Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 27 юни 2016 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в

18

май

2016

Над 800 проекта са подадени от стартиращи иновативни фирми

Общо 879 проекта са подадени по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”. Безвъзмездното финансиране, което е заявено по проектите е на стойност над 278 милиона лева и надхвърля повече

17

май

2016

Отворена за кандидатстване е схема Енергийна ефективност за МСП

От 14 май до 12 октомври тази година е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки

11

май

2016

Одобрени за финансиране проекти по схема Ново работно място 2015

Министерството на труда и социалната политика публикува списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият размер на финансовата

13

април

2016

Отворена за кандидатстване е схема Добри и безопасни условия на труд

От 12 април до 16 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Тя има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и