Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

13

февруари

2017

Информационни дни по схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

В периода от 16 до 23 февруари 2017 г. Министерството на икономиката, провежда информационна кампания за представяне на схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информационните дни

30

януари

2017

Фирми от производството, строителството и хотелиерството могат да обучат заети и безработни

В срок до 7 март 2017 г. е отворена за кандидатстване схема „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“. Схемата е предназначена за фирми от производството,

26

януари

2017

Резултати от оценката по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. От общо 608 подадени проекта, одобрени за финансиране са 239. Преминали оценката,

23

януари

2017

Възможност за подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия

От 18 януари до 19 май, в рамките на ОПИК е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Това е една от малкото възможности, при които големи

03

януари

2017

Удължен е срокът за оценка на проектите по „Добри и безопасни условия на труд“

До 28 февруари 2017 г. се удължава работата на оценителната комисия по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, съобщават от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Причината,

15

декември

2016

Колко проекта бяха подадени по мярка 4.1 от ПРСР

3 166 проекта са подадени по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони в приема от 26 октомври до 7 декември 2016 г.. Заявеното финансиране по

12

декември

2016

Промени в графика за прием на проекти по ПРСР за 2017 г.

Приемът по мярка 4.2. ще се състои през май-юни 2017 г. вместо през първоначално обявения период Февруари – Март 2017 година Това предвижда актуализираната от Министерството на земеделието и храните индикативна годишна работна

09

декември

2016

Списък на одобрените проекти по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списък на одобрените проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК 2014-2020. 119 проекта от общо 532, подадени

28

ноември

2016

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПИК

Министерството на икономиката публикува графика за прием на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2017 година: Март 2017
Схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Юни 2017
Схема „Създаване и развитие на

27

ноември

2016

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и