Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

20

април

2017

Финансиране за обучение на персонала

До 30 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“. С финансиране по схемата работодателите могат да организират обучения на служителите си по нова професия, обучения по чужд език или

19

април

2017

Резултати от оценката по ДБУТ

Приключи оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Бюджетът от 80 млн. лв. ще бъде разпределен измежду 401 проекта. Още 1398 проекта успешно са преминали оценката, но остават

19

април

2017

Резултати от оценката по схемата за стартъпи

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. От общо 844 разгледани проекта, одобрени за финансиране са 52, като за

13

март

2017

Още 49 проекта отпадат по ДБУТ

От Министерството на труда и социалната политика публикуваха списък на още 49 проекта, които отпадат поради административно несъответствие и допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия

13

февруари

2017

Нов краен срок за оценка на проектите по ДБУТ

Със съобщение на интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Агенцията по заетостта информира, че поради големия брой на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, тяхната оценка се

13

февруари

2017

Информационни дни по схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

В периода от 16 до 23 февруари 2017 г. Министерството на икономиката, провежда информационна кампания за представяне на схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информационните дни

30

януари

2017

Фирми от производството, строителството и хотелиерството могат да обучат заети и безработни

В срок до 7 март 2017 г. е отворена за кандидатстване схема „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“. Схемата е предназначена за фирми от производството,

26

януари

2017

Резултати от оценката по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. От общо 608 подадени проекта, одобрени за финансиране са 239. Преминали оценката,

23

януари

2017

Възможност за подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия

От 18 януари до 19 май, в рамките на ОПИК е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Това е една от малкото възможности, при които големи

03

януари

2017

Удължен е срокът за оценка на проектите по „Добри и безопасни условия на труд“

До 28 февруари 2017 г. се удължава работата на оценителната комисия по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, съобщават от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Причината,