Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

29

ноември

2015

Схемата за енергийна ефективност стартира с двойно по-голям бюджет

Бюджет от 90 млн. евро, вместо първоначално заложените 50 млн. евро ще бъдат разпределени между бенефициентите в предстоящия прием по схема „Енергийна ефективност за МСП“. Схемата ще бъде отворена за прием на

24

ноември

2015

График за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.

От Министерството на земеделието и храните публикуваха индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 г.. Графикът предвижда през месец април да се отвори прием на

19

ноември

2015

Над 3 хил. проекта са подадени по схема Ново работно място

Над 3000 проекта са подадени по схема „Ново работно място“ в рамките на двата крайни срока за прием на документи. Поради огромния интерес, който не може да бъде удовлетворен от бюджета по

15

ноември

2015

Увеличен е бюджетът по схема Ново работно място

Във връзка с подадените близо 1700 проекта в първия срок за прием по схема BG05PO001-1.003 „Ново работно място 2015“, комитетът за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020, на 11 ноември 2015 г. взе решение

15

ноември

2015

До 30 ноември се удължава срокът за изпълнение и отчитане на договорите от 2015 г. по мярка 121

Крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони се удължава до

12

ноември

2015

Бюджетът на последния прием по мярка 121 се увеличава на 62 млн. евро

Бюджетът на последния прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се увеличава с 12 млн. евро, с което публичните средства стават

07

ноември

2015

На 30 ноември стартира приемът по мярка 4.2 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони от 30 Ноември

02

ноември

2015

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 50 000 000 евро (97 791 500 лв.). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100 000 лв., а

30

октомври

2015

Официално наредбата по мярка 4.2

Днес 30.10.2015 г., в Държавен вестник бе обнародвана Наредбата, която регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка 4.2. по ПРСР. НАРЕДБА № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на

26

октомври

2015

Още 73 проекта от извънредния прием по мярка 121 са одобрени

На четвъртото си заседание, проведено на 23 октомври, Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри още 73 от разгледаните 77 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР