Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

03

януари

2016

Какво предстои през 2016 г.

Честита Нова Година! Очертава се 2016 г. да е много интересна и наситена с възможности за получаване на европейско финансиране. Ето какво предстои: Оперативна програма

27

декември

2015

Обявен е приемът по схемата за внедряване на иновации

На 23 Декември Министерството на икономиката обяви началото на приема на проекти по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Чрез схемата ще се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия

27

декември

2015

Одобрени проекти по схема Подобряване на производствения капацитет в МСП-2-ри прием

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с класираните, т.е. събиращи поне 51 точки, проектни предложения, подадени във Втори краен срок за набиране на проектни предложения по схема

22

декември

2015

588 проекта са подадени по мярка 4.2

Приключи приемът на заявления за подпомагане по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.. В определения срок, който изтече на 18 декември,

15

декември

2015

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Добри и безопасни условия на труд“

Министерството на труда публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Финансиращата схема цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на

15

декември

2015

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Министерството на икономиката публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Целта на схемата е да предостави подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване

15

декември

2015

Резултати от административна оценка по схема Ново работно място

Министерството на труда публикува списък на проектите, подадени в първия прием до 14.09, по схема „Ново работно място“, които отпадат на етап административна оценка: Списък с предложените за отхвърляне проектни предложения на

30

ноември

2015

Възможно е увеличаване на бюджета на схемата за подобряване на производствения капацитет със 100 млн. лева

Днес от Министерството на икономиката представиха резултатите от от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на схема „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по

30

ноември

2015

Одобрени проекти по схема Подобряване на производствения капацитет в МСП

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с класираните, т.е. събиращи поне 51 точки, проектни предложения, подадени в Първи краен срок за набиране на проектни предложения по схема

29

ноември

2015

Две, вместо една, схеми за иновации

С бюджет от 10 млн. евро през Декември ще стартира прием по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Това стана ясно след проведения Комитет за наблюдение на