Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

28

септември

2016

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по ДБУТ

Министерството на труда и социалната политика публикува списък с 394 проекта, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Всички проекти, подготвени от „Евро програми“ ЕООД

16

август

2016

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации

11

август

2016

Списък на одобрените проекти по процедура Ново работно място – втори краен срок

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува списък на повече от 1000, одобрени проекти, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за

25

юли

2016

Приемът по мярка 4.1. ще бъде през октомври

Вторият прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. ще бъде обявен през месец октомври. Той ще бъде с целия остатъчен бюджет по мярката от 237 млн. евро. Това

25

юли

2016

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2016 г.

От 4 юли до 12 август тече прием на проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ към тематичната подпрограма за малки стопанства (ТПП). Кандидатите по мярка 6.3. към ТПП трябва

19

юли

2016

Кандидатстване по Инструмента за МСП на Хоризонт 2020

На сайта на Евро Програми ЕООД вече e достъпна подробна информация относно възможностите за финансиране за иновации по Инструмента за малки и средни предприятия към програмата „Хоризонт 2020“. Тази схема е насочена към

06

юли

2016

Нова визия на уебсайта на Евро Програми ЕООД

Щастливи сме да Ви представим новия облик на уебсайта ни http://evroprogrami.com/. Освен че е обновен с по-модерна визия, той е далеч по-динамичен и лесен за навигация от преди. Новата версия на сайта позволява

21

юни

2016

Информационни дни и по схема Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 продължава информационната си кампания с представянето на процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Кампанията ще се проведе в периода от 21

11

юни

2016

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност за МСП“

Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 27 юни 2016 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в

18

май

2016

Над 800 проекта са подадени от стартиращи иновативни фирми

Общо 879 проекта са подадени по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”. Безвъзмездното финансиране, което е заявено по проектите е на стойност над 278 милиона лева и надхвърля повече