Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

15

ноември

2015

Увеличен е бюджетът по схема Ново работно място

Във връзка с подадените близо 1700 проекта в първия срок за прием по схема BG05PO001-1.003 „Ново работно място 2015“, комитетът за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020, на 11 ноември 2015 г. взе решение

15

ноември

2015

До 30 ноември се удължава срокът за изпълнение и отчитане на договорите от 2015 г. по мярка 121

Крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони се удължава до

12

ноември

2015

Бюджетът на последния прием по мярка 121 се увеличава на 62 млн. евро

Бюджетът на последния прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се увеличава с 12 млн. евро, с което публичните средства стават

07

ноември

2015

На 30 ноември стартира приемът по мярка 4.2 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони от 30 Ноември

02

ноември

2015

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 50 000 000 евро (97 791 500 лв.). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100 000 лв., а

30

октомври

2015

Официално наредбата по мярка 4.2

Днес 30.10.2015 г., в Държавен вестник бе обнародвана Наредбата, която регламентира реда и условията за кандидатстване по мярка 4.2. по ПРСР. НАРЕДБА № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на

26

октомври

2015

Още 73 проекта от извънредния прием по мярка 121 са одобрени

На четвъртото си заседание, проведено на 23 октомври, Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри още 73 от разгледаните 77 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР

21

октомври

2015

Още 157 проекта по мярка 121 бяха одобрени за финансиране

Държавен фонд „Земеделие” одобри нови 157 от разгледани общо 183 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия по тях е 23 472 647 лв.

21

октомври

2015

Втора информационна среща за представяне на възможностите за финансиране на бизнеса по програмите на ЕС през периода 2014-2020 в Пловдив

Консултантска фирма „Евро програми“ ООД съвместно с фирма „Адакта Нет“ ЕООД и „Реформаторски бизнес клуб“ провежда в Пловдив информационна среща за представяне на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020. Срещата

16

октомври

2015

Нови 160 проекта по мярка 121 бяха одобрени за финансиране

Държавен фонд „Земеделие” одобри още 160 от прегледани 164 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия по тях е 20 537 236 лв.