Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

12

септември

2015

1 686 проекта на млади фермери с шанс за финансиране по мярка 6.1

От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020

21

август

2015

Два допълнителни приема по процедура „Ново работно място 2015“

Министерство на труда и социалната политика – управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви още два допълнителни срока за кандидатстване по процедура „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

13

август

2015

¼ от проектите в първия прием по ОП „Иновации и конкурентоспособност” ще бъдат финансирани

Точно 844 броя проекти са били подадени в първия, от общо трите предвидени приема, по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, отчетоха от Министерството

28

юли

2015

Приключи предварителната оценка на проектите, подадени по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха, че е приключила предварителната оценка за съответствие спрямо критериите за подбор на проекти, подадени по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. От всички

27

юли

2015

2621 проекта са подадени в първия прием по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

От пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“ обявиха изтичането на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските

16

юли

2015

Над 800 проекта са подадени в първия прием по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 08 юли 2015г. приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК). Към

30

юни

2015

Коригирана е таблицата за изчисление на СПО

Поради корекция от страна на Управляващия орган на ПРСР на таблицата за изчисление на СПО, може да откриете коректния вариант

25

юни

2015

Проверете дали сте допустим кандидат по мярка 6.1.

Ако планирате да кандидатствате по мярка „млад фермер“ и търсите консултант, който да подготви проекта Ви, в зависимост от това дали планирате да кандидатствате като физическо лице или като

18

юни

2015

Приемът по мярка 6.1. ще се проведе от 29.06 до 24.07.2015 г.

Бюджетът по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ е в размер на 35 млн. евро, което, при предвидени по 25 хил. евро за всеки бенефициент, означава, че финансиране ще получат 1

02

юни

2015

Наредба за реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1

Днес, 2 юни, в Държавен вестник бе обнародвана наредбата, регламентираща реда и условията за кандидатстване по мярка „млад фермер“. НАРЕДБА № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова