Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

02

юни

2015

ПРСР 2014-2020 получи официално одобрение от ЕК

Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.. Решението може да бъде изтеглено

24

май

2015

Информационна среща за представяне на възможностите за финансиране на бизнеса по програмите на ЕС през периода 2014-2020 в Пловдив

Консултантска фирма „ЕВРО ПРОГРАМИ“ ООД организира в ПЛОВДИВ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за представяне на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020. Ще бъдат представени оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), Програмата

13

май

2015

Проект на Наредба по мярка „Млад фермер“

МЗХ публикува проект на наредба, регламентираща, реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”  от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

08

май

2015

Отворена за кандидатстване е първата схема по ОП Иновации и конкурентоспособност

Министерството на икономиката обяви старта на приема на документи по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Схемата финансира проекти  за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи

05

май

2015

Информационна среща за представяне на възможностите за финансиране на бизнеса по програмите на ЕС през периода 2014-2020

Консултантска фирма „ЕВРО ПРОГРАМИ“ ООД организира във ВАРНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за представяне на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020. Ще бъдат представени оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), Програмата

17

април

2015

Мярка млад фермер стартира през юни

МЗХ планира да отвори мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители на 1 юни. Това съобщи на семинар в Пловдив заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Това ще бъде втората

28

март

2015

На 14 април стартира приемът по мярка 4.1 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието, 14.04.2014 г. е определена за начална дата на приема по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Приемът ще приключи,

23

март

2015

Наредба за условията и реда за прилагане на мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г.

МЗХ публикува финален вариант на проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 –

19

март

2015

Кандидатстването по ОП Конкурентоспособност ще започне по график

За целия срок на действие на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) се очаква да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия Това стана ясно от пресконференцията на Божидар Лукарски за представяне на оперативната

18

март

2015

Приемът по ПРСР започва през април

С бюджет от 150 млн. евро, в началото на април ще бъде отворен първият – за програмния период 2014-2020 г., прием по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. Приемът ще продължи близо