Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

17

март

2015

Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на

06

март

2015

Започна приемът на заявления за директни плащания

От 4-ти март започна кампанията за прием на заявления по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015 г.. Земеделските стопани могат да подават заявленията си за подпомагане в Общинските служби

06

март

2015

Проект на Наредба по мярка 4.1

МЗХ публикува проект на наредба по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” по ПРСР 2014-2020. Макар документът да е все още в неокончателния си вариант, това е стъпка към отваряне на първия

01

февруари

2015

Работен вариант на ПРСР 2014-2020 г. (януари 2015 г.)

На 30 януари на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони, бе публикуван поредният работен вариант на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Някои от нещата, на които следва да

19

ноември

2014

Проектът на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе изпратен на Европейската комисия

Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален

16

октомври

2014

Обсъжда се график за прием по ОП Конкурентоспособност за 2015 г.

Министерството на икономиката и енергетиката представи за обществено обсъждане проект на график за провеждане на приемите по отделните схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2015 г.. Документа предвижда през 2015 г.

03

юни

2014

Промените по мярка 112

МЗХ публикува промените, които се предвиждат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по предстоящия през 2014 година прием. Ето някои от тях:
1. Освен физически лица и еднолични търговци,

31

март

2014

Информационен ден по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

На информационната среща експертите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще информират представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят на малките и средните предприятия за развитие

05

март

2014

Отново ще има пари за безработни предприемачи

Безработни отново ще могат да кандидатстват за европари, с които да открият собствена фирма. Това става ясно от заседанията на работната група за новата оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

11

декември

2013

Още 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията

С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 54 903 858.16 лева безвъзмездна финансова помощ