Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

01

февруари

2015

Работен вариант на ПРСР 2014-2020 г. (януари 2015 г.)

На 30 януари на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони, бе публикуван поредният работен вариант на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Някои от нещата, на които следва да

19

ноември

2014

Проектът на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе изпратен на Европейската комисия

Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален

16

октомври

2014

Обсъжда се график за прием по ОП Конкурентоспособност за 2015 г.

Министерството на икономиката и енергетиката представи за обществено обсъждане проект на график за провеждане на приемите по отделните схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2015 г.. Документа предвижда през 2015 г.

03

юни

2014

Промените по мярка 112

МЗХ публикува промените, които се предвиждат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по предстоящия през 2014 година прием. Ето някои от тях:
1. Освен физически лица и еднолични търговци,

31

март

2014

Информационен ден по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

На информационната среща експертите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще информират представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят на малките и средните предприятия за развитие

05

март

2014

Отново ще има пари за безработни предприемачи

Безработни отново ще могат да кандидатстват за европари, с които да открият собствена фирма. Това става ясно от заседанията на работната група за новата оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

11

декември

2013

Още 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията

С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 54 903 858.16 лева безвъзмездна финансова помощ

06

декември

2013

Отпускат още 88 млн. по схемата за внедряване на иновации в предприятията

С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 88 232 409.65  лева. По този начин общият

04

декември

2013

Вдигат двойно парите за млади фермери

Двойно повече пари ще могат да се отпускат за подпомагане на младите фермери от Програмата за развитие на селските райони през следващия програмен период 2014-2020 г. Вместо на 25 000 евро стопаните до

04

декември

2013

Резултати от оценката на проектите по схема „Внедряване на иновации в предприятията“

МИЕ публикува резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации с предприятията“. От постъпилите над 700 проекта, са класирани 436. Бюджетът на схемата, в размер на 88 012 350 лева, стига