Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

14

март

2013

Нови правила за избор на доставчици по проекти по оперативните програми

Приет е нов, опростен подход за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите, които изпълняват проекти, съфинансирани със средства от ЕС. Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г. за условията и реда

07

март

2013

Предстоят приеми по всички мерки по ПРСР през 2013

Близо 600 млн. лв. предстои да бъдат наддоговорени по Програмата за развитие на селските райони до края на годината. Това стана ясно след приетото на 6 март решение на Министерския съвет. Приемите

05

март

2013

Информационни дни по схемата за клъстери

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.  Информационните дни ще се

04

март

2013

ДФЗ одобри 27 проекта за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Субсидията за инвестиционните предложения по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е 12 704 130 лева. Повечето проекти са свързани с

16

февруари

2013

Отворена за кандидатстване е схемата за клъстери

От 15.02 до 16.04 тази година ще могат да се подават проекти по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Основната цел на схемата е да допринесе за създаването на

09

февруари

2013

2 млрд. евро повече европейски средства през новия програмен период

През новия програмен период – от 2014 до 2020 г., страната ни може да получи под формата на еврофинансиране 15.2 млрд. евро. Това е конкретният резултат за България от преговорите за новия

21

януари

2013

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 януари 2013 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
• приети заявления – 4410 бр.
• сключени договори – 2718 бр.
• субсидия по сключени договори – 664 214 090 лв.
• бюджет по мярката

21

януари

2013

Предстои нов прием по схема Подкрепа за развитието на клъстерите в България

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира отварянето на нов прием на проекти по схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Преди да стартира приема, на основание чл. 14, ал. 5 от

21

януари

2013

Проекти по схема Енергийна ефективност и зелена икономика се подават в офисите на Асистента по проекта

От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта.

14

януари

2013

Облекчени условия за кредитиране на проекти по ПРСР

Националният гаранционен фонд и 7 банки подписаха споразумение за осигуряване на гаранции (поемане на част от обезпеченията по кредитите)  на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Гаранциите се отнасят