Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

06

януари

2013

„Евро програми“ ЕООД с нов офис

Добри дошли в новия ни офис на адрес София 1000, ул. „Три уши“ 6А, бл.5, ет.3, офис 15. За всички наши настоящи клиенти бихме искали да уточним, че новият офис се намира в

06

януари

2013

Вече се предлагат кредити при по-ниски лихви по JEREMIE

Кредити при преференциални лихви, осигурени от фонда JEREMIE, ще се предлагат от началото на тази година от 4 банки – Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк. Споразуменията

20

декември

2012

Весели празници!

Весели, топли и споделени коледни и новогодишни празници! Здраве, сили, упоритост и вяра, за да осъществите всички свои лични планове и професионални проекти през Новата 2013 г., Ви желаем от „Евро програми“

17

декември

2012

По-лесно кандидатстване по европроекти предвижда новият закон за еврофондовете

Целите, които си поставя законопроектът, са да се обхванат всички фондове по общата стратегическа рамка, да се осигури стабилност и предсказуемост Опростено кандидатстване и изпълнение на малки проекти до 100 000 лв. предвижда

17

декември

2012

Прекратява се приемът по схемата за клъстери

Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 прекратява приема на проекти по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г.

25

ноември

2012

Няма да има приеми по мярка 121 и мярка 311 до края на 2012

Публикуваме текста, качен на страницата на Програмата за развитие на селските райони, относно решението на Управляващия орган на програмата, предвидените в края на 2012 г. приеми по мярка 121 и мярка 311,

29

октомври

2012

Нови 513 млн. лв. по ПРСР ще бъдат пренасочени

Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони одобри прехвърлянето на 513 млн. лв. към три мерки от програмата – 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 321

14

октомври

2012

Временно се прекратява приемът по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Със Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на Заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова

14

октомври

2012

Още 150 млн. евро в подкрепа на бизнеса по инициативата JEREMIE

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент – предоставяне на финансиране чрез споделяне

14

октомври

2012

Спира приемът по схема Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги

Считано от 26.10.2012 г. спира приемът на проекти по схема BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Всички проектни предложения, подадени до 25.10.2012 г.