Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

20

юли

2012

Много нови проекти от списъците с резервите ще бъдат финансирани по ОП Конкурентоспособност

Това ще бъде възможно в резултат на решение, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” от 04.07.2012 г., според което: 1. Комитетът за набюдение на ОП „Конкурентоспособност” оправомощава Управляващия орган, съгласно

20

юли

2012

Удължава се срокът за изпълнение на проекти по схемата за стандарти и ERP

На 04.07.2012 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” е взел решение: 1. На бенефициентите по сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на

17

юли

2012

Информация за изпълнението на ПРСР

Информация за изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., към 01.07.2012

04

юли

2012

Кредити при преференциални лихви за изпълнение на проекти по ПРСР

ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски банки, с които фондът има сключено

04

юли

2012

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ В периода 09 юли – 25 юли 2012 г. в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София, Министерство на икономиката,

03

юли

2012

Актуализиран е графикът за прием по ПРСР

По някои от най-атрактивните мерки заявления ще се приемат както следва: Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – 23.07 – 19.08.2012 г.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 16.07 –

02

юли

2012

Отворена за кандидатстване е схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

На 28.06.2012 г. МИЕТ обяви старта на приема по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 293 374 500 лева. Проектните предложения се подават в

21

юни

2012

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 112

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 78 млн. лв. към мярка 112. Приемът по мярката ще започне от 23 юли и ще приключи на 19 август. По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА

21

юни

2012

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 121

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 276 млн. лв. към мярка 121. Приемът по мярката е от 16 юли до 19 август. Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно

01

юни

2012

239 фирми са одобрени за финансиране по схема „Безопасен труд“

Списък на проектните предложения одобрени за финансиране по процедура BG051PO001-2.3.02 – “Безопасен труд”