Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

22

септември

2012

Информационен ден по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Информационният ден ще се проведе на  25 септември 2012 г. /вторник/ от 09.30 ч. до 13.30 ч. в Зала 8, ет. 5 на Националния дворец на културата, гр. София. Целта на събитието е

31

август

2012

85 млн. лева допълнително за технологична модернизация

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ взе решение да увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета на процедура №BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.  Това ще позволи да бъдат финансирани

30

август

2012

Очаквано голям интерес по мярка 112

836 проекта са подадени до момента през текущия прием по мярка 112 според информация на в-к „Капитал“. С проектите е заявен половината от общия бюджет по мярката. Приемът на проекти продължава до

09

август

2012

Приключи предварителното класиране на проекти по мярка 123 от ПРСР

Процедура за ограничен бюджет ще бъде приложена за заявленията по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, подадени от 4 юни до 22 юни 2012 г. Това се налага,

09

август

2012

Започва прием на проекти по мярка 112 по ПРСР

Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от 20 август до 11 септември 2012. Общият финансов ресурс за периода е 40

02

август

2012

По-кратки срокове за одобряване на проекти и заявки за плащане по ПРСР

Промените се отнасят за проектите по осем мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), чиито наредби бяха изменени. Това са мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата

20

юли

2012

Прием на проекти по мярка 121 – от 30 юли до 24 август

Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще продължи от 30 юли до 24 август. Общият ресурс е 215 383 016 евро. В този период е предвидено кандидатите да подават заявления за

20

юли

2012

Много нови проекти от списъците с резервите ще бъдат финансирани по ОП Конкурентоспособност

Това ще бъде възможно в резултат на решение, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” от 04.07.2012 г., според което: 1. Комитетът за набюдение на ОП „Конкурентоспособност” оправомощава Управляващия орган, съгласно

20

юли

2012

Удължава се срокът за изпълнение на проекти по схемата за стандарти и ERP

На 04.07.2012 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” е взел решение: 1. На бенефициентите по сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на

17

юли

2012

Информация за изпълнението на ПРСР

Информация за изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., към 01.07.2012