Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

21

януари

2013

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 януари 2013 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
• приети заявления – 4410 бр.
• сключени договори – 2718 бр.
• субсидия по сключени договори – 664 214 090 лв.
• бюджет по мярката

21

януари

2013

Предстои нов прием по схема Подкрепа за развитието на клъстерите в България

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира отварянето на нов прием на проекти по схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Преди да стартира приема, на основание чл. 14, ал. 5 от

21

януари

2013

Проекти по схема Енергийна ефективност и зелена икономика се подават в офисите на Асистента по проекта

От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта.

14

януари

2013

Облекчени условия за кредитиране на проекти по ПРСР

Националният гаранционен фонд и 7 банки подписаха споразумение за осигуряване на гаранции (поемане на част от обезпеченията по кредитите)  на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Гаранциите се отнасят

07

януари

2013

График за прием по схемите по ОП Конкурентоспособност за 2013 г.

Според Индикативната годишна работна програма за 2013 г. в рамките на ОП Конкурентоспособност ще стартира прием по следните две схеми, насочени към бизнеса: Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” Схема „Предоставяне на

06

януари

2013

Честита Нова година!

Нека да е здрава и успешна за

06

януари

2013

„Евро програми“ ЕООД с нов офис

Добри дошли в новия ни офис на адрес София 1000, ул. „Три уши“ 6А, бл.5, ет.3, офис 15. За всички наши настоящи клиенти бихме искали да уточним, че новият офис се намира в

06

януари

2013

Вече се предлагат кредити при по-ниски лихви по JEREMIE

Кредити при преференциални лихви, осигурени от фонда JEREMIE, ще се предлагат от началото на тази година от 4 банки – Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк. Споразуменията

20

декември

2012

Весели празници!

Весели, топли и споделени коледни и новогодишни празници! Здраве, сили, упоритост и вяра, за да осъществите всички свои лични планове и професионални проекти през Новата 2013 г., Ви желаем от „Евро програми“

17

декември

2012

По-лесно кандидатстване по европроекти предвижда новият закон за еврофондовете

Целите, които си поставя законопроектът, са да се обхванат всички фондове по общата стратегическа рамка, да се осигури стабилност и предсказуемост Опростено кандидатстване и изпълнение на малки проекти до 100 000 лв. предвижда