Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

09

август

2012

Приключи предварителното класиране на проекти по мярка 123 от ПРСР

Процедура за ограничен бюджет ще бъде приложена за заявленията по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, подадени от 4 юни до 22 юни 2012 г. Това се налага,

09

август

2012

Започва прием на проекти по мярка 112 по ПРСР

Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от 20 август до 11 септември 2012. Общият финансов ресурс за периода е 40

02

август

2012

По-кратки срокове за одобряване на проекти и заявки за плащане по ПРСР

Промените се отнасят за проектите по осем мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), чиито наредби бяха изменени. Това са мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата

20

юли

2012

Прием на проекти по мярка 121 – от 30 юли до 24 август

Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще продължи от 30 юли до 24 август. Общият ресурс е 215 383 016 евро. В този период е предвидено кандидатите да подават заявления за

20

юли

2012

Много нови проекти от списъците с резервите ще бъдат финансирани по ОП Конкурентоспособност

Това ще бъде възможно в резултат на решение, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” от 04.07.2012 г., според което: 1. Комитетът за набюдение на ОП „Конкурентоспособност” оправомощава Управляващия орган, съгласно

20

юли

2012

Удължава се срокът за изпълнение на проекти по схемата за стандарти и ERP

На 04.07.2012 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” е взел решение: 1. На бенефициентите по сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на

17

юли

2012

Информация за изпълнението на ПРСР

Информация за изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., към 01.07.2012

04

юли

2012

Кредити при преференциални лихви за изпълнение на проекти по ПРСР

ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски банки, с които фондът има сключено

04

юли

2012

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ В периода 09 юли – 25 юли 2012 г. в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София, Министерство на икономиката,

03

юли

2012

Актуализиран е графикът за прием по ПРСР

По някои от най-атрактивните мерки заявления ще се приемат както следва: Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – 23.07 – 19.08.2012 г.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 16.07 –