Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

04

юли

2012

Кредити при преференциални лихви за изпълнение на проекти по ПРСР

ДФЗ предоставя кредити (осигурява рефинансиране) за реализация на проекти, одобрени за финансиране по мерките по ПРСР. Средствата стигат до потенциалните кредитополучатели чрез посредничеството на 20 търговски банки, с които фондът има сключено

04

юли

2012

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ В периода 09 юли – 25 юли 2012 г. в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София, Министерство на икономиката,

03

юли

2012

Актуализиран е графикът за прием по ПРСР

По някои от най-атрактивните мерки заявления ще се приемат както следва: Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – 23.07 – 19.08.2012 г.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 16.07 –

02

юли

2012

Отворена за кандидатстване е схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

На 28.06.2012 г. МИЕТ обяви старта на приема по схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 293 374 500 лева. Проектните предложения се подават в

21

юни

2012

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 112

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 78 млн. лв. към мярка 112. Приемът по мярката ще започне от 23 юли и ще приключи на 19 август. По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА

21

юни

2012

Информация от МЗХ във връзка с предстоящото отваряне на мярка 121

Европейската комисия е одобрила прехвърлянето на 276 млн. лв. към мярка 121. Приемът по мярката е от 16 юли до 19 август. Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно

01

юни

2012

239 фирми са одобрени за финансиране по схема „Безопасен труд“

Списък на проектните предложения одобрени за финансиране по процедура BG051PO001-2.3.02 – “Безопасен труд”

01

юни

2012

Отново ще може да се кандидатства по схема „Аз мога повече“

Поради изключително високия интерес на заетите лица към възможностите за придобиване на ключови компетенции, предоставяни по схема „Аз мога повече“, Комитетът за наблюдение на ОП РЧР реши за втори път да увеличи

01

юни

2012

Нови схеми в подкрепа на заетостта и бизнеса ще стартират ОП РЧР

Схемите „Първа работа“ и „Ново работно място“, по които ще бъдат насочени близо 38 млн. лв., ще осигуряват обучения и последващо включване в заетост на близо 4 000 безработни младежи до 29-годишна

27

май

2012

Съобщение във връзка със схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Във връзка със схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, МИЕТ уведомява одобрените за финансиране кандидати, че изисканите и предоставени от тях документи, изискуеми при сключване на договори за предоставяне