Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

19

октомври

2011

Отсрочка за преструктуриране на млечните ферми с две години

Промяната ще спаси хиляди ферми от затваряне. Европейската комисия е решила да удължи срока за преструктуриране на българските млечните ферми от II-ра и III-та категория с още две години. Това съобщи министърът на

18

октомври

2011

Прехвърлят средства от агроекологични плащания към мярката за модернизиране на стопанствата

Близо с 10 пъти са нараснали площите с биокултури в България от 2008 г. до момента. Биокултурното производство бележи ръст от 75%, но процентът на усвояване на предвидените субсидии по Мярка 214

17

октомври

2011

Заявено е финансиране от над 185 млн. лв. по проекти по мярка 123

Общо 199 заявления са постъпили в областните дирекции на Фонд „Земеделие” през последния прием – от 15 август до 16 септември – по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски

09

октомври

2011

Нови схеми за бизнеса ще бъдат обявени до края на годината по ОП „Конкурентоспособност“

  До края на годината предстои да бъдат обявени още две схеми – за внедряване на иновации в предприятията (30 млн. евро) и за зелени технологии в големи предприятия (40 млн. евро), става

03

октомври

2011

Евро програми ЕООД със страница във Facebook


Ако прекарвате все повече време в социалната мрежа, вероятно е по-удобно за вас да следите новините за европейските програми там. Ето защо ние създадохме страницата http://www.facebook.com/evroprogrami,

28

септември

2011

Аванс от 50% по ПРСР за проекти, одобрени след 31.12.2010 г.


ОБРЪЩЕНИЕ НА ДФЗ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРСР 2007 – 2013 ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА АВАНСОВОТО ПЛАЩАНЕ УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ, С последните промени в Регламент за изпълнение

20

септември

2011

Ясни са резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в МСП

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикуват: Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за

20

септември

2011

Отворена за кандидатстване е схема BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в МСП

От 19.09.2011 г. до 20.12.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Основна цел на схемата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските

19

септември

2011

41% от бюджета на програмата за селските райони е договориран

Интервю на Румен Порожанов, Изпълнителен Директор на ДФЗ пред в-к Дневник В края на март цялото ръководство на фонд „Земеделие“ беше сменено, за да се ускори работата по програмата за развитие на селските

11

септември

2011

Проекти за изменение на наредбите по мярка 311 и 312

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”