Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

28

ноември

2011

Информационни дни по отворените за кандидатстване схеми по ОП „Конкурентноспособност“

От 01.12.2011 г. до 05.12.2011 г. в градовете Плевен, Варна, Велико Търново, Пловдив и София, ще се проведат информационни дни по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Представителите на

28

ноември

2011

Българо-холандски семинари ще разясняват преструктурирането на млечни ферми

Те ще се проведат във Видин, Димово, Лом, Бойчиновци, Козлодуй, Брезник, Радомир и село Борован От 28 ноември, понеделник, до 1 декември 2011 г. Министерство на земеделието и храните организира провеждането на осем

24

ноември

2011

Приключи разглеждането на проектите по Мярка 312, подадени през 2010 г.

През 2010 г. по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микрoпредприятия” бяха подадени 651 заявления. Общият размер на заявената помощ многократно надхвърли бюджета по мярката за периода на прием и

18

ноември

2011

Правителството ще спасява европари за земеделие с гаранционен фонд

На прага на опасността от загуба на европари по програмата за развитие на селските райони, правителството ще пробва да ги спаси чрез създаването на гаранционен фонд, който ще се поддържа от Българската

18

ноември

2011

Отворена за кандидатстване е схема „Инвестиции в „зелена индустрия”

От 17.11.2011 г. до 15.02.2012 г. големите предприятия могат да кандидатстват по схема BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”. Основната цел на схемата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за

07

ноември

2011

Стартира нов прием по Мярка 121 от ПРСР

На 21 ноември 2011 година стартира нов прием на заявления за подпомагане по Mярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Приемът ще приключи на 21

01

ноември

2011

Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември

На 14 ноември стартира нова мярка от ПРСР – 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Заявления по мярката ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие”

26

октомври

2011

Нов фонд по „Конкурентоспособност“ ще субсидира бизнеса и ще осигурява по-ниски лихви

Нов гаранционен фонд ще бъде структуриран по ОП „Конкурентоспособност“. От програмата ще се заделят 150 млн. евро за субсидиране на малки и средни предприятия. Парите ще бъдат предоставени за управление от банки,

21

октомври

2011

Започва нов прием по 3 мерки от Програмата за развитие на селските райони

От 9 ноември до 9 декември регистрираните земеделски производители могат да подават проекти по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”. Мярката цели да насърчи създаването на нови работни места и развитието на

20

октомври

2011

Цени на електроенергията от ВЕИ, произведена от субсидирани централи

След проведено на 18.10.2011 г. обществено обсъждане, станаха ясни цените на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или