Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

03

януари

2012

Успешна Нова Година!

В първите дни на новата 2012 г. си пожелаваме тя да е успешна за нас и нашите клиенти и да имаме много одобрени и финансирани проекти. Преди всичко обаче, нека тя да

20

декември

2011

Ясно е какви схеми ще стартират по ОП Конкурентоспособност през 2012 г.

Публикувана е Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за 2012 г. Документът има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните

20

декември

2011

Списък на проектите, отхвърлени на първия етап от оценката по схемата за международни стандарти

Публикуван е Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на

18

декември

2011

Още една възможност за получаване на аванс по 8 от мерките по ПРСР

Министерство на земеделието и храните направи промени публикувани в изменение на Наредба №8 от 3 април  2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по мярка 121„Модернизиране на земеделските

29

ноември

2011

ДФ „Земеделие” започва да използва кодове в платежните нареждания


От 28.11.2011, като основание за изплащане на субсидии до своите бенефициенти, ДФЗ ще използва кодове, съответстващи на различните схеми и мерки за подпомагане, които прилага. Кодовете ще бъдат представени в 3

28

ноември

2011

Информационни дни по отворените за кандидатстване схеми по ОП „Конкурентноспособност“

От 01.12.2011 г. до 05.12.2011 г. в градовете Плевен, Варна, Велико Търново, Пловдив и София, ще се проведат информационни дни по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Представителите на

28

ноември

2011

Българо-холандски семинари ще разясняват преструктурирането на млечни ферми

Те ще се проведат във Видин, Димово, Лом, Бойчиновци, Козлодуй, Брезник, Радомир и село Борован От 28 ноември, понеделник, до 1 декември 2011 г. Министерство на земеделието и храните организира провеждането на осем

24

ноември

2011

Приключи разглеждането на проектите по Мярка 312, подадени през 2010 г.

През 2010 г. по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микрoпредприятия” бяха подадени 651 заявления. Общият размер на заявената помощ многократно надхвърли бюджета по мярката за периода на прием и

18

ноември

2011

Правителството ще спасява европари за земеделие с гаранционен фонд

На прага на опасността от загуба на европари по програмата за развитие на селските райони, правителството ще пробва да ги спаси чрез създаването на гаранционен фонд, който ще се поддържа от Българската

18

ноември

2011

Отворена за кандидатстване е схема „Инвестиции в „зелена индустрия”

От 17.11.2011 г. до 15.02.2012 г. големите предприятия могат да кандидатстват по схема BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”. Основната цел на схемата е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за