Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

20

септември

2011

Ясни са резултатите от оценката на проектите по схема BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в МСП

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикуват: Решение № 3ТММ-01-1/19.09.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за

20

септември

2011

Отворена за кандидатстване е схема BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в МСП

От 19.09.2011 г. до 20.12.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Основна цел на схемата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските

19

септември

2011

41% от бюджета на програмата за селските райони е договориран

Интервю на Румен Порожанов, Изпълнителен Директор на ДФЗ пред в-к Дневник В края на март цялото ръководство на фонд „Земеделие“ беше сменено, за да се ускори работата по програмата за развитие на селските

11

септември

2011

Проекти за изменение на наредбите по мярка 311 и 312

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”

11

септември

2011

Презентация от информационните дни по схемата за международни стандарти

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Презентацията, представена по време на информационните дни по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи

07

септември

2011

Авансовите плащания по ПРСР ще се гарантират с поръчители

Кандидатите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече ще могат да кандидатстват за авансови плащания по проектите си само с поръчители. Това ще важи

28

август

2011

Информационни дни по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

От 31.08.2011 г. до 02.09.2011 г. в градовете Варна, Пловдив и София ще се проведат информационни дни по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за

24

август

2011

Проект на Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Технологична модернизация в МСП“

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира обявяването на прием за кандидатстване по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. В тази връзка Управляващият орган на програмата публикува проект на

17

август

2011

Стартира приемът по мярка 123

От 15 август до 16 септември 2011 г. се приемат заявления за подпомагане по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”. Допустими за подпомагане са само дейности, свързани с

17

август

2011

Стартира схема „Аз мога повече“

От 15.08.2011 г. до 30 септември 2011 г. включително в Дирекциите Бюра по труда от цялата страна ще се приемат заявления от лица, желаещи да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз