Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

13

юни

2011

Мерки за ускоряване усвояването на средствата по ПРСР

Заради бавното обработване на проекти през последните три години и малкото сключени договори от фонд „Земеделие“ се увеличава рискът в края на годината България да загуби пари по Програмата за развитие на

10

юни

2011

Промени в условията по схемата, финансираща въвеждането на стандарти и системи за управление

На 30.03.2011 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в

06

юни

2011

Информационни дни по ОП Конкурентоспособност

От 13.06.2011 г. до 22.06.2011 г. в 8 града на страната ще се проведат информационни дни по шест отворени схеми по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. Представителите

06

юни

2011

Списък с отпаднали проекти по схема „Технологична модернизация в МСП“

От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия публикуваха списъка на проектните предложения, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

01

юни

2011

Улеснява се достъпът до регистъра на помощите de minimis

Министерството на финансите създаде нов модул към съществуващия регистър на минималните помощи (de minimis), който до момента беше достъпен само за административните отдели на министерствата и управляващите органи по оперативните програми на

26

май

2011

В ДФЗ работят по строг график за одобрение на европроектите

За новата система на работа в институцията, говори в интервю за investor.bg новият ръководител на фонда Румен Порожанов. – Г-н Порожанов, по кои мерки от Програмата за развитие на селските райони изоставането е

17

май

2011

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 май 2011 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ • приети заявления – 3115 бр.
• одобрени заявления – 2172 бр.
• отхвърлени заявления – 650 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 871 643

30

април

2011

Електронно подаване на документи по европроекти

През май за първи път ще стане възможно кандидатстването по европроекти по електронен път, съобщи министърът по усвояването на европейските фондове Томислав Дончев. Програмата ще започне пилотно със схема по оперативната програма „Човешки

30

април

2011

България поиска от ЕК прехвърляне на 304 млн. евро между мерки в програмата за селските райони

България е изпратила официално искане до ЕК да бъдат прехвърлени 304 млн. евро от мерки с нисък интерес към такива, чиито бюджети вече са изчерпани. Това съобщиха от министерството на земеделието и

30

април

2011

Кандидати за субсидии по ПРСР следят проектите си онлайн

Информацията е достъпна на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони www.prsr.bg. Откроени са 15 фази от постъпването на проекта до неговото изплащане, така че при проверката хората да са наясно