Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

05

април

2011

Обществено обсъждане на документация по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Преди да обяви прием на проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване

20

март

2011

Меморандум във връзка с „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“

С Решение № 107/24.02.2011 г. на Министерски съвет е одобрен проект на Меморандум за разбирателство за изпълнението на „Програма за енергийна ефективност и зелена икономика“ в Република България между Министерство на икономиката,

14

март

2011

Днес стартира прием на проекти по ПРСР

95 млн. евро е бюджетът на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за гарантираните бюджети от ПРСР, по която от днес могат да кандидатстват земеделските стопани. Те могат да подават проекти

15

февруари

2011

Обявен е графикът за прием на проекти по ПРСР

Индикативният график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2011 г. е съобразен с възможностите за обработка и одобрение от Разплащателна агенция и цели максимално обхващане

06

февруари

2011

20 фирми са одобрени за финансиране по схема „Технологична модернизация в големи предприятия“

Общо 20 големи предприятия са одобрени за финансиране по схемата за модернизация на оперативна програма Конкурентоспособност.

26

януари

2011

Стартират информационни дни по ОП Конкурентоспособност

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната – Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Враца и София, ще се проведат информационни дни по обявените десет схеми за подбор на проекти

24

януари

2011

Платени проекти по ПРСР към 23.01.2011 г.

Справка за платени проекти по програмата ПРСР 2007 – 2013г. актуална към 23 декември 2010 г.

24

януари

2011

Открива се нов електронен адрес за Приемната по ОП Конкурентоспособност

Поради засилен интерес, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност", открива нов електронен адрес: priemna@mee.government.bg за въпроси.   Всеки ден от 10.00 до 12.00 ч. може да запишете посещение в Приемната

18

януари

2011

Отпадат още 156 компании по схемата за стандартите

Още 156 компании, кандидатствали по схемата "Покриване на международно признати стандарти", са извън надпреварата за финансиране. От Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност публикуваха списък с проектите, които са отхвърлени на втория етап

09

януари

2011

Одобрени за финансиране проекти по схема „Технологична модернизация в МСП“

194 проекта на обща стойност 97 425 075.30 лв. са одобрени за финансиране по схема BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Още 58 проекта са включени в резервен списък.   Общо 600