Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

28

август

2011

Информационни дни по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

От 31.08.2011 г. до 02.09.2011 г. в градовете Варна, Пловдив и София ще се проведат информационни дни по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за

24

август

2011

Проект на Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Технологична модернизация в МСП“

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира обявяването на прием за кандидатстване по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. В тази връзка Управляващият орган на програмата публикува проект на

17

август

2011

Стартира приемът по мярка 123

От 15 август до 16 септември 2011 г. се приемат заявления за подпомагане по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”. Допустими за подпомагане са само дейности, свързани с

17

август

2011

Стартира схема „Аз мога повече“

От 15.08.2011 г. до 30 септември 2011 г. включително в Дирекциите Бюра по труда от цялата страна ще се приемат заявления от лица, желаещи да се включат в схема BG051PO001-2.1.14 – “Аз

25

юли

2011

Стартира приемът на проекти по мярка 121

От днес 25 юли до 19 август, по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, ще се приемат заявления за подпомагане на проекти за следните инвестиции: 1. Инвестиции за прилагане на Нитратната директива
2.

18

юли

2011

Стъпки при кандидатстване за кредит, рефинансиран от ДФ „Земеделие” през търговските банки


Изисквания към кандидатите и параметри на кредитирането:
Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за отпускане на финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

18

юли

2011

Пет нови банки ще финансират проекти от Програмата за развитие на селските райони

Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна помощ по мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312 от Програмата за

08

юли

2011

От 25 юли до 19 август ще се приемат проекти по мярка 121

Срокът за подаване на заявления по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е от 25 юли до 19 август 2011 г. Важно е да се знае, че при кандидатстване по Нитратната директива

07

юли

2011

От 15 август до 16 септември ще се приемат проекти по мярка 123

От 15 август до 16 септември 2011 година ще се приемат заявления за подпомагане за всички допустими сектори по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” от Програма за

30

юни

2011

Отворена е схемата финансираща международни стандарти и системи за управление

От 29.06.2011 г. до 29.09.2011 г. ще се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“. Основната цел на схемата е да допринесе