Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

20

декември

2010

Пет мерки по ПРСР ще бъдат отворени през февруари

Приемът по пет мерки на Програмата за развитие на селските райони ще бъде отворен през февруари 2011 г. Това е съобщил пред журналисти изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Светослав Симеонов. Ще бъдат

20

декември

2010

Условия за кандидатстване по схема „Технологична модернизация в МСП“ – проект

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, което управлява ОП Конкурентоспособност, публикува проект на Насоките за кандидатстване, в който са реглантирани изискванията към кандидатите по предстоящата схема BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в МСП". Проектът

14

декември

2010

Започва прием по три мерки от Националната програма за пчеларство

От 13 декември  2010 г. в Разплащателната агенция започва прием на заявления за подпомагане по три мерки от новата Национална програма по пчеларство, която обхваща тригодишния период 2011-2013 година. Документи ще се

14

декември

2010

Списък на обучителни организации по мярка 111

Одобрени са учебните центрове по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони. Държавен фонд „Земеделие” вече публикува подробна информация с

09

декември

2010

6 схеми, насочени към бизнеса, ще стартират през 2011 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси”

„Безопасен труд” на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия

06

декември

2010

График за прием по схемите по ОП Конкурентоспособност за 2011 г.

От Министерството на икономиката, които са управляващ орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност", публикуваха Индикативната годишна работна програма за 2011 г.   Програмата предвижда обявяване на 10 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на

05

декември

2010

Схема „Технологична модернизация в МСП“ със завишени изисквания към бизнеса

Схемата се очаква да бъде отворена за кандидатстване до края на декември. Бюджетът и е близо 100 млн.лв.   За финансиране по схемата обаче ще могат да кандидатстват по-малко на брой фирми, тъй

30

ноември

2010

Проектите по ПРСР вече се проверяват онлайн

Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) могат да проверяват актуалния статус на проектите си чрез въвеждане на Уникалния им регистрационен номер (УРН) на новата електронна страница на ДФЗ с

29

ноември

2010

Прекратен е приемът по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”

През месец декември 2010 г. предстои обявяване на нова схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”   Управляващият орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. издаде Решение за прекратяване

16

ноември

2010

Планират се изменения в бюджетите по мерките по ПРСР

Сред най-важните предложения за изменения в земеделската програма са прехвърляне на остатъчния бюджет по мярка 611 „Доплащания към националните плащания” към бюджета на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции в