Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

11

юли

2017

Още 11 млн. лева за проекти за стартъпи

С 11 416 186.25 лв. е увеличен бюджетът по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. С допълнителните средства ще бъдат финансирани още 31 проектни предложения, включени в резервен

05

юли

2017

Резултати от оценката по схема „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“

Приключи оценката на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. От разгледаните общо 927 проекта, предложени за финансиране са 239 кандидати, на които ще бъде предоставена безвъзмездна

29

юни

2017

Нов прием на проекти за иновации

Oт 28 юни до 26 септември тази година ще се приемат проекти по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК Схемата ще финансира проекти за разработване на иновации в следните приоритетни

22

май

2017

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

От Министерството на земеделието и храните публикуваха изменената индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година Графикът предвижда в периода Август – Септември 2017 г. да

28

април

2017

Допълнителни 10 000 000 евро ще бъдат отпуснати за внедряване на иновации

На предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде обсъдено решение за увеличаване на бюджета по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с

27

април

2017

125 проекта отпадат от оценка по схемата за енергийна ефективност в МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите, подадени по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, които отпадат на етап на административна оценка. Списъка може да изтеглите от

24

април

2017

Проект на условия за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Министерството на икономиката публикува проект на Условия за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“. От документа става ясно, че схемата ще финансира проекти свързани с дейности и разходи за

20

април

2017

Финансиране за обучение на персонала

До 30 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“. С финансиране по схемата работодателите могат да организират обучения на служителите си по нова професия, обучения по чужд език или

19

април

2017

Резултати от оценката по ДБУТ

Приключи оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Бюджетът от 80 млн. лв. ще бъде разпределен измежду 401 проекта. Още 1398 проекта успешно са преминали оценката, но остават

19

април

2017

Резултати от оценката по схемата за стартъпи

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. От общо 844 разгледани проекта, одобрени за финансиране са 52, като за