Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

02

май

2010

Подобрява се мониторингът на проектите по Конкурентоспособност

Бенефициентите ще имат по-голям достъп до информация   Нова информационна система ще позволява на бенефициентите по ОП Конкурентоспособност да следят какво се случва с проектите им при кандидатстване.  Така ще се подобри документооборота в

02

май

2010

Бизнесът получава средства по JEREMIE до края на годината

Бизнесът ще има достъп до бъдещите фондове за дялово инвестиране по схемата JEREMIE най-рано през четвъртото тримесечие на тази година.   JEREMIE е иновативен финансов инструмент с бюджет от 199 млн. евро. Средствата

26

април

2010

„Евро програми” ЕООД се присъедини към Националната селска мрежа

Втората тематична работна група към Националната селска мрежа – «Подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика» бе учредена в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) днес. Групата има за цел

26

април

2010

Бизнесът получава нов стимул за кандидатстване с проекти по ОП „Конкурентоспособност”

С промяна в Постановление на министерски съвет №236/2007 правителството разшири кръга на допустимите разходи по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, съобщиха от правителствения пресцентър.   За допустими ще бъдат

20

април

2010

224 проекта за изграждане на централи за производство на енергия от ВЕИ за подадени по ПРСР

Това става ясно от доклад за производството на  електроенергия от ВЕИ през 2009 г. на Министерството на икономиката, публикуван в края на месец март тази година. В доклада се посочва, че по информация

20

април

2010

Одобрени са първите проекти за нови предприятия по Програмата за развитие на селските райони

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече са одобрени първите проекти за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи предприятия в преработвателния сектор. Инвестиции в тази сфера се

17

април

2010

483 договора за 1.2 млн. лв. са сключени по програмата за пчеларство към момента

До момента по Националната програма по пчеларство за 2010 г. от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция са сключени 483 договора за финансово подпомагане на стойност близо 1.247 млн. лв. На 31.03.2010

17

април

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 12 април 2010 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони,

09

април

2010

График за прием на проекти по ПРСР за календарната 2010

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони се подновява от юни месец в следния график:   Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” – 01/09/2010-30/09/2010 Мярка

09

април

2010

Обработката на проектите по мярка 311 и мярка 312 се очаква да приключи през месеците април и май

Междувременно Държавен фонд „Земеделие” ще изисква потвърждение на всички оферти за строително-монтажни дейности и за доставка на оборудване с изтекъл срок на валидност по подадените проекти по двете мерки. По 600 от