Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

13

декември

2009

Съществува проблем с големия брой преписки за отчуждаване на земеделски земи за фотоволтаици

Съществува проблем с големия брой преписки за отчуждаване на земеделски земи за използване на фотоволтаични паркове и инсталации. Броят на заявленията за отчуждаване в Министерството на земеделието и храните е нараснал много.

02

декември

2009

Готвят се промени в наредбите за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони

Това става ясно от две презентации, публикувани в страницата на Министерството на земеделието и храните. Ето и по-важните промени, които се предвиждат:
Увеличение на авансовото плащане от 20 на 50% от размера

24

ноември

2009

Какво се случва с оперативните програми и какво предстои

По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358 657 180 лв. Контрактувани са 17,4% от общия бюджет на програмата,

23

ноември

2009

Дават ни милиони да се научим на работа

Интервю на Соня Гълъбарова, в-к „Труд”, с Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика
София, 19 ноември 2009 г. Май вие сте единственият зам.-министър, който не се оплаква, че не

23

ноември

2009

ДФ „Земеделие” одобри правилата за рефинансиране на проекти по програмата за селските райони

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще рефинансира търговските банки със свои средства за отпуснати инвестиционни кредити по одобрени проекти по Пограма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., за които

17

ноември

2009

13 схеми по ОП Конкурентоспособност ще бъдат отворени през 2010 г.

Това става ясно от презентацията на Министъра на Икономиката по повод 100 дни от управлението на новия екип на Министерството. Сред схемите, които ще стартират са вече добре познатите на бизнеса в

11

ноември

2009

Проверете докъде е стигнала оценката на заявлението ви по ПРСР 2007-2013г.

От списъците по-долу, може да се информирате за етапа, до който е стигнала оценката на Вашия проект. Проверката може да стане по УРН или ИД номер на проекта. Данните са към 4

11

ноември

2009

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 2 ноември 2009 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони,

21

октомври

2009

Заповед за преустановяване приема на заявления за подпомагане по мярка 121

Заповед № 01-РД/1598/16.10.2009г. за преустановяване приема на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции извън гарантираните бюджети

19

октомври

2009

Професионално обучение и квалификация с ваучери по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Правителството определи условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Ваучерите с