Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

19

март

2010

ДФЗ ще изисква потвърждаване на офертите с изтекъл срок на валидност

На заседанието на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 18 март, в което са взели участие министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов,

19

март

2010

При освобождаване на средства по мярка 112 „Млад фермер”, те може да се насочат към изрядни проекти

При освобождаване на средства по Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., Държавен фонд "Земеделие" да има право да покани за

21

февруари

2010

Ще има промени в индикативната годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност

Публикуваната на 28 януари Индикативна годишна програма за предстоящи процедури по Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2010 г. ще претърпи промени. Какви ще бъдат те, трябва да стане ясно след като се

21

февруари

2010

От 12 март се спира временно приемът на проекти по Мярка 141 – „Полупазарни стопанства” от ПРСР

Приемът на проекти по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Следващият прозорец за прием на проекти по мярката

11

февруари

2010

Справка за одобрените проекти по Мярка 121 към 31.12.2009 г.

Справка за одобрените към 31.12.2009 г. проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", може да изтеглите оттук

07

февруари

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 22 януари 2010 г.

Информация за изпълнението на ПРСР към 22 януари 2010 г. може да изтеглите оттук

05

февруари

2010

Списък на одобрените и отказани проекти по мярка 112

Списъкът съдържа информация за всички подадени проекти по мярка 112 "Млад фермер". Списъка може да изтеглите оттук.

01

февруари

2010

Индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми за 2010 г. по ОП Конкурентоспособност

Индикативната годишна работна програма има за цел да ориентира потенциалните кандидати, но окончателните условия по отделните схеми като дата на регистрация, годишен оборот, код по КИД 2008, развиване на дейност в определен

28

януари

2010

10 мерки по оперативна програма „Рибарство“ ще бъдат отворени през 2010 г.

Индикативната годишна работна програма за 2010 г. предвижда отварянето на общо 10 нови мерки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”:   1 март 2010 г.:
Мярка

28

януари

2010

От 1 февруари отново ще се приемат заявления по програмата за пчеларство

От 1 февруари отново ще бъде отворен приемът по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008 – 2010 г. Заявления за финансиране могат да се подават по пет от мерките на