Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

20

април

2010

224 проекта за изграждане на централи за производство на енергия от ВЕИ за подадени по ПРСР

Това става ясно от доклад за производството на  електроенергия от ВЕИ през 2009 г. на Министерството на икономиката, публикуван в края на месец март тази година. В доклада се посочва, че по информация

20

април

2010

Одобрени са първите проекти за нови предприятия по Програмата за развитие на селските райони

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече са одобрени първите проекти за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи предприятия в преработвателния сектор. Инвестиции в тази сфера се

17

април

2010

483 договора за 1.2 млн. лв. са сключени по програмата за пчеларство към момента

До момента по Националната програма по пчеларство за 2010 г. от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция са сключени 483 договора за финансово подпомагане на стойност близо 1.247 млн. лв. На 31.03.2010

17

април

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 12 април 2010 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони,

09

април

2010

График за прием на проекти по ПРСР за календарната 2010

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони се подновява от юни месец в следния график:   Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” – 01/09/2010-30/09/2010 Мярка

09

април

2010

Обработката на проектите по мярка 311 и мярка 312 се очаква да приключи през месеците април и май

Междувременно Държавен фонд „Земеделие” ще изисква потвърждение на всички оферти за строително-монтажни дейности и за доставка на оборудване с изтекъл срок на валидност по подадените проекти по двете мерки. По 600 от

09

април

2010

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони се подновява от юни

От юни 2010 г. стартира отново прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. До освобождаване на бюджет заради отхвърлени проекти, затворена ще остане единствено Мярка 112

06

април

2010

Райфайзенбанк пуска гаранционна схема

Финансовият инструмент ще подпомага малките и средни предприятия у нас   Гаранционна схема за финансиране на малък и среден бизнес с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) на стойност 72 млн. евро подписа

06

април

2010

Кога ще бъдат оценени проектите по мярка 312 и мярка 123 на ПРСР?

Повече от година мина откакто мярка 123 и мярка 312 бяха отворени за кандидатстване и по тях бяха внесени първите проекти. Въпреки дългия срок, който неколконкратно надхвърля нормативно определените за оценка 3

29

март

2010

Стартира схема, финансираща внедряването в производство на иновативни продукти, процеси и услуги

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по