Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

06

април

2010

Райфайзенбанк пуска гаранционна схема

Финансовият инструмент ще подпомага малките и средни предприятия у нас   Гаранционна схема за финансиране на малък и среден бизнес с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) на стойност 72 млн. евро подписа

06

април

2010

Кога ще бъдат оценени проектите по мярка 312 и мярка 123 на ПРСР?

Повече от година мина откакто мярка 123 и мярка 312 бяха отворени за кандидатстване и по тях бяха внесени първите проекти. Въпреки дългия срок, който неколконкратно надхвърля нормативно определените за оценка 3

29

март

2010

Стартира схема, финансираща внедряването в производство на иновативни продукти, процеси и услуги

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по

28

март

2010

През 2010 г. Фонд „Земеделие” ще кредитира земеделските производители при 6% референтна лихва

По схемите за инвестиционно кредитиране в областта на растениевъдството, животновъдството и покупката на земеделска техника през 2010 г. Държавен фонд „Земеделие” ще отпуска заеми на земеделските производители при 6% годишна референтна лихва.

28

март

2010

Експерти от НССЗ ще консултират земеделски производители в Общинските служби „Земеделие”

Експерти от Националната служба съвети в земеделието /НССЗ/ ще консултират земеделски производители по места в Общинските служби „Земеделие”, във връзка с кампанията за подаване на заявления за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични

20

март

2010

Схеми по Конкурентоспособност може да останат за април

Стартът на най-очакваните от бизнеса схеми по ОП Конкурентоспособност „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и „Технологична модернизация в големи предприятия” може да се отложат за второто тримесечие на 2010 г. „Управляващият

20

март

2010

Схема за иновативни фирми тръгва до 10 дни

До края на март ще започне набирането на проекти по схема "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" на оперативна програма Конкурентоспособност (ОПК).  Това

19

март

2010

Кампания за директни плащания 2010 г.

От 1 март стартира Кампанията за директни плащания 2010 г. Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по следните схеми:   Схеми за подпомагане на площ
1. Схема за единно плащане на площ /СЕПП/

19

март

2010

ДФЗ ще изисква потвърждаване на офертите с изтекъл срок на валидност

На заседанието на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, проведено на 18 март, в което са взели участие министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов,

19

март

2010

При освобождаване на средства по мярка 112 „Млад фермер”, те може да се насочат към изрядни проекти

При освобождаване на средства по Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., Държавен фонд "Земеделие" да има право да покани за