Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

23

август

2010

Над 1 418 са кандидатите по Програмата за развитие на селските райони в периода 14.06-18.08.2010

По мерки, в рамките на прием 2010 – от 14 юни до 18 август, бройката на подадените до момента проекти е както следва: ● Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – общо 71

23

август

2010

Информация за актуално състояние на проектите по ПРСР актуална към 18.08.2010 г.

Справка за платени проекти по програмата ПРСР 2007 – 2013г. актуална към 18 август 2010 г. Справка за текущото състояние на договорирането на проекти по ПРСР 2007 – 2013г. актуална към 18

23

август

2010

600 проекта са подадени за технологична модернизация в МСП по ОП „Конкурентоспособност“

600 проектни предложения са подадени по схема BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"  до 10 август, когато изтече крайният срок за кандидатстване. По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в

11

август

2010

Фонд Земеделие рефинансира заеми за техника

Подпомагат се земеделци, за които не е стигнала евросубсидията по мярка 121   Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще рефинансира кредити за покупка на агротехника на фермери, които заради липса на бюджет не са успели

11

август

2010

Стартира приемът на проекти по винарската програма за 2010-2011 г.

Лозарите и винопроизводителите вече могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор в България по бюджет 2010-2011 г. Проектите се подават в Централно Управление на Държавен

21

юли

2010

810 проекта са приети по ПРСР в периода 14 юни – 18 юли

От възобновяването на приема на проекти по ПРСР на 14 юни до момента общо по всички отворени мерки на програмата са подадени 810 проекта.   Най-много са инвестиционните предложения по двете мерки за изграждане

20

юли

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 15 септември 2010 г.

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“   • приети заявления – 5433 бр.
• сключени договори – 4085 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 265 630 236 лв.
• субсидия

20

юли

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 юли 2010 г.

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
• приети заявления – 5433 бр.
• сключени договори – 4167 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 265 630 236 лв.

20

юли

2010

Удължава се срокът за прием на проекти по три от най- атрактивните мерки на ПРСР

Срокът за прием на проекти по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., които са сред най- атрактивните за кандидатите, ще бъде удължен до края на

14

юли

2010

Фонд „Земеделие” ще приема проекти за някои от дейностите по ПРСР до 19 юли включително

Държавен фонд “Земеделие” уведомява всички кандидати по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., че във връзка с изтичането на приема на заявления на 18 юли за някой от дейностите