Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

01

юни

2010

Одобрени са първите проекти за инвестиции във ВЕИ и селски туризъм по ПРСР

Първите 36 договора по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от ПРСР бяха подписани и връчени днес (1 юни) от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева. 27 от

30

май

2010

Актуалните наредби по мерките по Програмата за развитие на селските райони

Публикуваните са пълните текстове на актуализираните наредби по мерките по Програмата за развитие на селските райони. Все още се очакват да бъдат публикувани образците на Заявление, Бизнес план, както и таблиците към

30

май

2010

Какви проекти ще се финансират в предстоящия период за прием по мярка 121

Откакто беше прекратен приемът на заявления по мярка 121 в края на миналата (2009) година, та чак досега, от Министерството на земеделието не даваха яснота какви видове проекти ще се финансират, когато

19

май

2010

Изменения и допълнения в наредбите по мярка 311 и мярка 312

Промените на наредбите, регламентиращи кандидатстването по мярка 311 и мярка 312, са обнародвани в Държавен вестник   По-важните промени са:
1. Увеличаване на безвъзмездното финансиране от 70% на 80% по проекти свързани с  производство

10

май

2010

Стартира приемът на проекти по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева. Допустими за финансиране са следните дейности:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения

02

май

2010

Първите схеми по ОП Конкурентоспособност тръгват през май

Най-късно след 10 май ще бъдат пуснати двете схеми по ОП Конкурентоспособност, заяви Жулиета Хубенова, съветник "Европейски програми проекти" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Най-чаканите  от бизнеса процедури за

02

май

2010

Две покани за модернизация на МСП

Ще има втора покана за кандидатстване по схемата за „Технологична модернизация за малки и средни предприятия” през четвъртото тримесечие на тази година, заяви Жулиета Хубенова, съветник "Европейски програми проекти" в Министерството на

02

май

2010

Подобрява се мониторингът на проектите по Конкурентоспособност

Бенефициентите ще имат по-голям достъп до информация   Нова информационна система ще позволява на бенефициентите по ОП Конкурентоспособност да следят какво се случва с проектите им при кандидатстване.  Така ще се подобри документооборота в

02

май

2010

Бизнесът получава средства по JEREMIE до края на годината

Бизнесът ще има достъп до бъдещите фондове за дялово инвестиране по схемата JEREMIE най-рано през четвъртото тримесечие на тази година.   JEREMIE е иновативен финансов инструмент с бюджет от 199 млн. евро. Средствата

26

април

2010

„Евро програми” ЕООД се присъедини към Националната селска мрежа

Втората тематична работна група към Националната селска мрежа – «Подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика» бе учредена в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) днес. Групата има за цел