Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

11

януари

2010

За модернизация на малки и средни фирми се предвиждат близо 100 млн. евро

Интервю на Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката и енергетиката, пред в-к "Дневник" относно усвояването на средствата по оперативна програма "Конкурентоспособност"  и това какво предстои   Какво предприемате за разблокиране на европрограмата, на която разчитат

22

декември

2009

Весели празници!

  Нека новата 2010 година да донесе на всички ни здраве и много мигове на удоволетворение от постигнати лични и професионални успехи!

22

декември

2009

МТСП връчва първите ваучери за обучение на кандидатите по ОП „Развитие на човешките ресурси”

4000 работници са подали заявка за включване в курсове за обучение по мярката „Аз мога". Те ще повишат квалификацията си или ще развият други умения, което може да им помогне да си

19

декември

2009

Отварят мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, ОПРСР

На 15 декември 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” издаде Заповед за отваряне на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и

19

декември

2009

Увеличават бюджета на Програмата за развитие на селските райони с 36,83 млн. евро

На 15.12.2009 г. комитетът за развитие на селските райони към ЕК е одобрил отпускането на 33,15 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) във връзка с европейския

13

декември

2009

Без излишни документи при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност

1. Премахват се изискванията за представяне на документи на етап кандидатстване за удостоверяване на обстоятелствата, достъпни в търговския регистър.
2. Въвежда се процедура за проверка на окомплектоваността на проектните предложения в момента

13

декември

2009

Съществува проблем с големия брой преписки за отчуждаване на земеделски земи за фотоволтаици

Съществува проблем с големия брой преписки за отчуждаване на земеделски земи за използване на фотоволтаични паркове и инсталации. Броят на заявленията за отчуждаване в Министерството на земеделието и храните е нараснал много.

02

декември

2009

Готвят се промени в наредбите за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони

Това става ясно от две презентации, публикувани в страницата на Министерството на земеделието и храните. Ето и по-важните промени, които се предвиждат:
Увеличение на авансовото плащане от 20 на 50% от размера

24

ноември

2009

Какво се случва с оперативните програми и какво предстои

По Оперативна програма „Конкурентоспособност” в процес на изпълнение са 632 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 358 657 180 лв. Контрактувани са 17,4% от общия бюджет на програмата,

23

ноември

2009

Дават ни милиони да се научим на работа

Интервю на Соня Гълъбарова, в-к „Труд”, с Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика
София, 19 ноември 2009 г. Май вие сте единственият зам.-министър, който не се оплаква, че не