Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

22

май

2017

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

От Министерството на земеделието и храните публикуваха изменената индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година Графикът предвижда в периода Август – Септември 2017 г. да

28

април

2017

Допълнителни 10 000 000 евро ще бъдат отпуснати за внедряване на иновации

На предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде обсъдено решение за увеличаване на бюджета по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с

27

април

2017

125 проекта отпадат от оценка по схемата за енергийна ефективност в МСП

Министерството на икономиката публикува списък на проектите, подадени по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, които отпадат на етап на административна оценка. Списъка може да изтеглите от

24

април

2017

Проект на условия за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Министерството на икономиката публикува проект на Условия за кандидатстване по схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“. От документа става ясно, че схемата ще финансира проекти свързани с дейности и разходи за

20

април

2017

Финансиране за обучение на персонала

До 30 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“. С финансиране по схемата работодателите могат да организират обучения на служителите си по нова професия, обучения по чужд език или

19

април

2017

Резултати от оценката по ДБУТ

Приключи оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Бюджетът от 80 млн. лв. ще бъде разпределен измежду 401 проекта. Още 1398 проекта успешно са преминали оценката, но остават

19

април

2017

Резултати от оценката по схемата за стартъпи

Министерството на икономиката публикува списък на проектите одобрени за финансиране по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. От общо 844 разгледани проекта, одобрени за финансиране са 52, като за

13

март

2017

Още 49 проекта отпадат по ДБУТ

От Министерството на труда и социалната политика публикуваха списък на още 49 проекта, които отпадат поради административно несъответствие и допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия

13

февруари

2017

Нов краен срок за оценка на проектите по ДБУТ

Със съобщение на интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Агенцията по заетостта информира, че поради големия брой на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, тяхната оценка се

13

февруари

2017

Информационни дни по схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

В периода от 16 до 23 февруари 2017 г. Министерството на икономиката, провежда информационна кампания за представяне на схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информационните дни