Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

21

юни

2018

Отворена за кандидатстване е схема „Насърчаване на предприемачеството“

На 20 юни стартира приемът на проекти по схема „Насърчаване на предприемачеството“. Схемата ще финансира дейността на нови фирми (регистрирани след 31.12.2016), в които мажоритарен собственик е лице, което няма дялове и не

29

май

2018

Актуализирана индикативна годишна работна програма по ОПИК

Публикуван е измененият график за прием по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за 2018 година. Актуализираният график предвижда: Схема „Насърчаване на предприемачеството“ да стартира през Май Схема „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани

14

май

2018

Финансиране за преработка на дървесина

В срок до 31.07.2018 година е отворена за кандидатстване мярка 8.6 по Програмата за развитие на селските райони. Мярката ще финансира проекти на фирми, свързани с първична преработка на дървесина и по-конкретно: Нарязване, сортиране,

23

април

2018

Ясни са критериите за оценка на проектите по мярка 6.4 по ПРСР

Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони одобри детайлните критерии за оценка на проекти, реализиращи се в сферите производство, услуги и занаяти по мярка 6.4 по ПРСР. Както бяхме писали

09

март

2018

Петицията срещу намаляване на финансирането по мярка 6.4 е внесена в МЗХГ

Повече от 200 човека подкрепиха петицията за 20 дни На 7 март 2018 г., петицията бе внесена в МЗХГ с искане тя да бъде представена на вниманието на Комитета за наблюдение на ПРСР

20

февруари

2018

Отворен е прием по мярка 4.2. по ПРСР 2014-2020

В срок до 16 май 2018, кандидатите по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” могат да подадат своите проекти. Това е първият прием по Програмата за развитие на селските райони, в рамките

15

февруари

2018

Какъв ще бъде процентът на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4. по ПРСР?

 75% или 50% ще бъде интензитетът на помощта за проекти за неземеделски дейности в селските райони В засега последния вариант на индикативната годишна работна програма по ПРСР, който предвижда приемът по мярка 6.4.

29

януари

2018

Проект на условия за кандидатстване по мярка 4.2

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Условия за кандидатстване по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Документите са все още на фаза проект, като са представени за обществено обсъждане.

11

януари

2018

Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Обучение за заети лица“

От „Министерството на труда и социалната политика“ публикуваха резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Одобрени за финансиране са 378 проекта, от които:
По компонент 1 – 14

13

декември

2017

Промени по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Увеличен е броят на дейностите, които ще се финансират от програмата От Министерството на икономиката публикуваха за повторно обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по схема „Насърчаване на предприемачеството“. Документът е актуализран