Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

11

януари

2018

Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Обучение за заети лица“

От „Министерството на труда и социалната политика“ публикуваха резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Одобрени за финансиране са 378 проекта, от които:
По компонент 1 – 14

13

декември

2017

Промени по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Увеличен е броят на дейностите, които ще се финансират от програмата От Министерството на икономиката публикуваха за повторно обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по схема „Насърчаване на предприемачеството“. Документът е актуализран

06

декември

2017

Финансиране за технологично обновление на МСП

От април до юни 2018 г., за втори път през този програмен период, ще бъде отворена за кандидатстване схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Ще се финансират инвестиции в машини и

22

ноември

2017

Еврофинансиране за внедряване на ресурсно-ефективни технологии

Микро, малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката, с поне три приключени финансови години, могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти за внедряването на нови технологии и процеси, водещи

02

ноември

2017

Списък на проектите, които отпадат от оценка по схема „Обучение за заети лица“

Днес бе публикуван списък на проектите, които са предложени за отхвърляне на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“ по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Прегледът на основанията, поради които отпадат проектите

20

октомври

2017

Отпускат още 154 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност в предприятията

Със 154 115 400,60 лева е увеличен бюджетът на схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.. Допълнителните средства ще позволят да бъдат финансирани

13

октомври

2017

Актуализиран график за прием на проекти по мерките по ПРСР за 2017 г.

Отново е изменена индикативната годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година От документа, публикуван на сайта на МЗХГ, става ясно, че приемът на проекти по мярка

05

октомври

2017

Близо 68 млн. лева е бюджетът по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Схема „Насърчаване на предприемачеството“ е в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и предстои да бъде отворена за прием на документи този или следващия месец. По нея могат да кандидатстват създадени през

30

август

2017

Подават се проекти по схема „Специфични обучения“

До 3000 лева за обучението на едно лице могат да получат канидатите по схема BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“. Допустими кандидати са работодатели, развиващи своята основна или допълнителна дейност в сектори, основаващи се на знанията,

11

юли

2017

Още 11 млн. лева за проекти за стартъпи

С 11 416 186.25 лв. е увеличен бюджетът по схема BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. С допълнителните средства ще бъдат финансирани още 31 проектни предложения, включени в резервен