Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

12

април

2009

Информационен ден по Програма „Интелигентна Енергия-Европа II” – 2009

Целта на събитието е да повиши информираността на заинтересованите от участие в програмата организации и институции (потенциални предложители на проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност в

08

април

2009

203 671 666 лв. платени по 559 проекта по Програмата за развитие на селските райони

Всички 22 мерки по Програмата са успешно стартирали и вече са приети 6 136 заявления по тях. 1547 са сключените до момента договори. Одобрената субсидия по тях е на стойност 262 171

30

март

2009

Отново ден на отворените врати в МЗХ

Вицепремиерът по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева, министърът на земеделието и храните Валери Цветанов и заместник-министър инж. Димитър Пейчев ще открият Ден на отворените врати, посветен на Програмата за развитие на

25

март

2009

Справка за броя подадени проекти по отделните мерки по ПРСР

Общо 5509 проекта са подадени по Програмата за развитие на селските райони, според справка от 24.03.2009 г. на ДФЗ. Разпределението им по отделните мерки е както следва:   Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности

25

март

2009

График за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по ПРСР

Държавен фонд земеделие публикува индикативен график относно крайните срокове за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по мерките по Програмата за развитие на селските райони:   Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение

24

март

2009

Утвърдени са актуализираните образци във връзка с прилагането на ПМС № 55/2007 г.

Това е важна новина за фирмите, които в момента изпълняват проекти по европейски програми и предстои да организират процедури за избор на доставчици (изпълнители) по проектите си   Във връзка с влизането в сила

24

март

2009

Нови одобрени проекти по схемата за стартиращи иновативни предприятия

През изминалата седмица бяха публикувани нови шест, одобрени за финансиране проектa по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” по ОП Конкурентоспособност. Списъка им може да изтеглите оттук . До

17

март

2009

Публична дискусия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Публична дискусия Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – актуално, акценти, възможности, ще се проведе на 18.03.2009 г. (сряда) в София. Дискусията ще се проведе в зала Опал на хотел Принцес от

17

март

2009

Списък на външните експерти-оценители по ОП Конкурентоспособност

Утвърден е списъкът на физическите лица – външни оценители, които могат да участват в комисиите по оценка на проектни предложения, които бяха подадени по схемите: • „Технологична модернизация в големи предприятия“

04

март

2009

УниКредит Булбанк ще финансира български фирми с нови 20 млн. лева

Средствата са осигурени с кредитна линия от Българска банка за развитие.   Заеми на обща стойност до 20 млн. лева ще отпусне УниКредит Булбанк на български микро, малки и средни предприятия по споразумение за