Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

26

октомври

2008

Стартира мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.11.2008 г. Финансова помощ по тази мярка се предоставя за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската

20

октомври

2008

27 октомври – Ден на отворените врати по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в МТСП

Министерство на труда и социалната политика като управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" организира „Ден на отворените врати" по оперативната програма на 27 октомври 2008 г. в сградата на

19

октомври

2008

Временно се прекратява кандидатстването по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица“

Агенцията по заетостта временно прекратява приемането на проекто-предложения от 20.10.2008 г., до внасянето на необходимите промени в Насоките и пакета с документи за кандидатстване по схема «Квалификационни услуги и обучение на заети

15

октомври

2008

Информационни дни по обявените четири схеми по ОП Конкурентноспособност

От 16.10.2008 г. до 07.11.2008 г. в 14 града на страната ще се проведат информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската

15

октомври

2008

Стартират схемите, финансиращи въвеждането на машини и оборудване в предприятията

На 15.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. обявява две открити процедури за конкурентен

10

октомври

2008

Стартира схема „Подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“

На 10.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. обяви старта на схема „Подкрепа за

09

октомври

2008

Информационен ден по ОП Конкурентноспособност

На 15 октомври 2008 г. от 9,00 ч. Министерството на икономиката и енергетиката ще отвори вратите си за представители на бизнеса, които са кандидатствали или имат намерение да подготвят проект за европейски

06

октомври

2008

Стартира схема „Покриване на международно признати стандарти“

Министерството на икономиката и енергетиката обяви старта на схема „Покриване на международно признати стандарти“. Повече за условията за кандидатстване по нея може да научите оттук. Това е първата от четирите схеми, които са

03

октомври

2008

Стартира информационна кампания по програма „Развитие на селските райони“

На 3.10.2008 г. в 17.30 часа министърът на земеделието ще открие първия семинар в гр. Плевен. Срещата ще се проведе в сградата на  Областната администрация, зала „Плевен”, площад „Възраждане” №1.   Във всички областни

03

октомври

2008

Стартира втора информационна кампания по схема „Квалификационни услуги за заети лица – фаза 2”

Информационна кампания за разясняване на условията за кандидатстване по Схемата за безвъзмездна финансова помощ "Квалификационни услуги и обучение на заети лица – фаза 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще