Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

25

март

2009

Справка за броя подадени проекти по отделните мерки по ПРСР

Общо 5509 проекта са подадени по Програмата за развитие на селските райони, според справка от 24.03.2009 г. на ДФЗ. Разпределението им по отделните мерки е както следва:   Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности

25

март

2009

График за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по ПРСР

Държавен фонд земеделие публикува индикативен график относно крайните срокове за разглеждане на подадени заявления за подпомагане по мерките по Програмата за развитие на селските райони:   Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение

24

март

2009

Утвърдени са актуализираните образци във връзка с прилагането на ПМС № 55/2007 г.

Това е важна новина за фирмите, които в момента изпълняват проекти по европейски програми и предстои да организират процедури за избор на доставчици (изпълнители) по проектите си   Във връзка с влизането в сила

24

март

2009

Нови одобрени проекти по схемата за стартиращи иновативни предприятия

През изминалата седмица бяха публикувани нови шест, одобрени за финансиране проектa по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” по ОП Конкурентоспособност. Списъка им може да изтеглите оттук . До

17

март

2009

Публична дискусия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Публична дискусия Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – актуално, акценти, възможности, ще се проведе на 18.03.2009 г. (сряда) в София. Дискусията ще се проведе в зала Опал на хотел Принцес от

17

март

2009

Списък на външните експерти-оценители по ОП Конкурентоспособност

Утвърден е списъкът на физическите лица – външни оценители, които могат да участват в комисиите по оценка на проектни предложения, които бяха подадени по схемите: • „Технологична модернизация в големи предприятия“

04

март

2009

УниКредит Булбанк ще финансира български фирми с нови 20 млн. лева

Средствата са осигурени с кредитна линия от Българска банка за развитие.   Заеми на обща стойност до 20 млн. лева ще отпусне УниКредит Булбанк на български микро, малки и средни предприятия по споразумение за

24

февруари

2009

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по схема финансираща обучението на безработни

Информационните дни по схема "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-години възраст и на продължително безработни лица" ще се проведат в следния график:   София, хотел „Принцес”, 05.03.2009 г., 10.00

24

февруари

2009

Схема финансира проекти за обучение и квалификация на безработни

Агенцията по заетостта обявява покана за проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни“ на оперативна

18

февруари

2009

Информация за броя на подадените и одобрени проекти по мерките 121 и 112

На 17 април 2008 г. бяха отворени първите две мерки – 121 и 112, по Програмата за развитие на селските райони. Оттогава по мярка 121 „Модернизация на земеделски стопанства” са постъпили 1610