Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

25

ноември

2008

Публикувани са две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ

Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. подготвиха за бенефициентите, подписали договори за безвъзмездна помощ, ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна

10

ноември

2008

3266 проекта по програмата за развитие на селските райони

До момента по програма "Развитие на селските райони" са подадени 3266 заявления за проекти с общи разходи за 986,410 млн. лева.   Проектите са основно по мерки за създаване на стопанства на млади фермери

10

ноември

2008

Стартира програма „Рибарство“

На 11 ноември бе дадено официалното начало на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”. Очакваното финансиране по програмата е 106, 679 млн. евро.   Програма „Рибарство” е една от трите програми за финансиране

26

октомври

2008

Стартира мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.11.2008 г. Финансова помощ по тази мярка се предоставя за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската

20

октомври

2008

27 октомври – Ден на отворените врати по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в МТСП

Министерство на труда и социалната политика като управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" организира „Ден на отворените врати" по оперативната програма на 27 октомври 2008 г. в сградата на

19

октомври

2008

Временно се прекратява кандидатстването по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица“

Агенцията по заетостта временно прекратява приемането на проекто-предложения от 20.10.2008 г., до внасянето на необходимите промени в Насоките и пакета с документи за кандидатстване по схема «Квалификационни услуги и обучение на заети

15

октомври

2008

Информационни дни по обявените четири схеми по ОП Конкурентноспособност

От 16.10.2008 г. до 07.11.2008 г. в 14 града на страната ще се проведат информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската

15

октомври

2008

Стартират схемите, финансиращи въвеждането на машини и оборудване в предприятията

На 15.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. обявява две открити процедури за конкурентен

10

октомври

2008

Стартира схема „Подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“

На 10.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. обяви старта на схема „Подкрепа за

09

октомври

2008

Информационен ден по ОП Конкурентноспособност

На 15 октомври 2008 г. от 9,00 ч. Министерството на икономиката и енергетиката ще отвори вратите си за представители на бизнеса, които са кандидатствали или имат намерение да подготвят проект за европейски