Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

13

януари

2009

Нови одобрени проекти по схемата за квалификация на персонала

"Агенцията по заетостта" обяви одобрените за финансиране проекти от втората и третата оценителна сесия по схема  “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”. Списъците с одобрение проекти в рамките

12

януари

2009

Стартира приемът на документи по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

I. Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в някоя от 231 общини от селските райони. II. Допустими области на разнообразяване
Подпомагат се инвестиции и свързани с

12

януари

2009

Стартира приемът на документи по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по ПРСР

I. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони. II. Допустими области на разнообразяване
Индикативен списък на областите за

12

януари

2009

ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД с одобрен проект по НИФ

В края на изминалата година бяха обявени резултатите от конкурсната сесия за избор на проектни предложения към Националния иновационен фонд за 2008.   Сред одобрените е проектът на "Генератор – Варна" ООД, разработен от

10

декември

2008

Нови възможности за кредитиране на МСП

За заеми за срок до 10 години, с до три години гратисен период и максимална сума до 1 млн. евро ще могат да кандидатстват фирмите. Средствата могат да се използват за средносрочно

09

декември

2008

С 88 млн. лв. е увеличен бюджетът по отворените схеми по ОП Конкурентоспособност

На третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, проведено на 5 декември 2008 г. в гр. София, е взето решение за увеличаване бюджета

01

декември

2008

До 125 хиляди евро инвестиционен кредит за МСП предоставя Пощенска банка

Кредитът се отпуска с цел придобиване/изграждане на сгради и закупуване на машини и оборудване. За финансиране могат да кандидатстват фирми с най-малко 2 години история. Допустимо е да кандидатстват и стартиращи предприятия, но

01

декември

2008

Започва приемът на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство за 2009 г.

Документи ще се приемат във всички Областни разплащателни агенции по постоянно местожителство на физическите лица и по адрес на седалище на юридическите лица. Кандидатстването ще се осъществи на два етапа – от

01

декември

2008

Одобрени проекти по схемата за квалификация на персонала

"Агенцията по заетостта" обяви одобрените за финансиране проекти по схема  “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”.   Проектите са подадени до 25.07.2008 г., в рамките на първата оценителна сесия.

25

ноември

2008

177 oдобрени проекти по схема „Конкурентоспособност – Фаза 3“ по ФАР

ИАНМСП публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – Фаза 3" по ФАР.   Сред одобрените проекти е този на МЕТЕКО АД, разработен от екипа на ЕВРО