Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

09

декември

2008

С 88 млн. лв. е увеличен бюджетът по отворените схеми по ОП Конкурентоспособност

На третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, проведено на 5 декември 2008 г. в гр. София, е взето решение за увеличаване бюджета

01

декември

2008

До 125 хиляди евро инвестиционен кредит за МСП предоставя Пощенска банка

Кредитът се отпуска с цел придобиване/изграждане на сгради и закупуване на машини и оборудване. За финансиране могат да кандидатстват фирми с най-малко 2 години история. Допустимо е да кандидатстват и стартиращи предприятия, но

01

декември

2008

Започва приемът на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство за 2009 г.

Документи ще се приемат във всички Областни разплащателни агенции по постоянно местожителство на физическите лица и по адрес на седалище на юридическите лица. Кандидатстването ще се осъществи на два етапа – от

01

декември

2008

Одобрени проекти по схемата за квалификация на персонала

"Агенцията по заетостта" обяви одобрените за финансиране проекти по схема  “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”.   Проектите са подадени до 25.07.2008 г., в рамките на първата оценителна сесия.

25

ноември

2008

177 oдобрени проекти по схема „Конкурентоспособност – Фаза 3“ по ФАР

ИАНМСП публикува списъка на одобрените кандидати по схема "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – Фаза 3" по ФАР.   Сред одобрените проекти е този на МЕТЕКО АД, разработен от екипа на ЕВРО

25

ноември

2008

Публикувани са две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ

Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. подготвиха за бенефициентите, подписали договори за безвъзмездна помощ, ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна

10

ноември

2008

3266 проекта по програмата за развитие на селските райони

До момента по програма "Развитие на селските райони" са подадени 3266 заявления за проекти с общи разходи за 986,410 млн. лева.   Проектите са основно по мерки за създаване на стопанства на млади фермери

10

ноември

2008

Стартира програма „Рибарство“

На 11 ноември бе дадено официалното начало на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”. Очакваното финансиране по програмата е 106, 679 млн. евро.   Програма „Рибарство” е една от трите програми за финансиране

26

октомври

2008

Стартира мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.11.2008 г. Финансова помощ по тази мярка се предоставя за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската

20

октомври

2008

27 октомври – Ден на отворените врати по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в МТСП

Министерство на труда и социалната политика като управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" организира „Ден на отворените врати" по оперативната програма на 27 октомври 2008 г. в сградата на