Новини

Тук може да намерите всеки ден най-новата информация, свързана с темата европейско финансиране.

09

март

2018

Петицията срещу намаляване на финансирането по мярка 6.4 е внесена в МЗХГ

Повече от 200 човека подкрепиха петицията за 20 дни На 7 март 2018 г., петицията бе внесена в МЗХГ с искане тя да бъде представена на вниманието на Комитета за наблюдение на ПРСР

20

февруари

2018

Отворен е прием по мярка 4.2. по ПРСР 2014-2020

В срок до 16 май 2018, кандидатите по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” могат да подадат своите проекти. Това е първият прием по Програмата за развитие на селските райони, в рамките

15

февруари

2018

Какъв ще бъде процентът на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4. по ПРСР?

 75% или 50% ще бъде интензитетът на помощта за проекти за неземеделски дейности в селските райони В засега последния вариант на индикативната годишна работна програма по ПРСР, който предвижда приемът по мярка 6.4.

29

януари

2018

Проект на условия за кандидатстване по мярка 4.2

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Условия за кандидатстване по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Документите са все още на фаза проект, като са представени за обществено обсъждане.

11

януари

2018

Списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Обучение за заети лица“

От „Министерството на труда и социалната политика“ публикуваха резултатите от оценката на проектите по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Одобрени за финансиране са 378 проекта, от които:
По компонент 1 – 14

13

декември

2017

Промени по схема „Насърчаване на предприемачеството“

Увеличен е броят на дейностите, които ще се финансират от програмата От Министерството на икономиката публикуваха за повторно обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по схема „Насърчаване на предприемачеството“. Документът е актуализран

06

декември

2017

Финансиране за технологично обновление на МСП

От април до юни 2018 г., за втори път през този програмен период, ще бъде отворена за кандидатстване схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Ще се финансират инвестиции в машини и

22

ноември

2017

Еврофинансиране за внедряване на ресурсно-ефективни технологии

Микро, малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката, с поне три приключени финансови години, могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти за внедряването на нови технологии и процеси, водещи

02

ноември

2017

Списък на проектите, които отпадат от оценка по схема „Обучение за заети лица“

Днес бе публикуван списък на проектите, които са предложени за отхвърляне на етап „оценка на административното съответствие и допустимостта“ по схема BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“. Прегледът на основанията, поради които отпадат проектите

20

октомври

2017

Отпускат още 154 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност в предприятията

Със 154 115 400,60 лева е увеличен бюджетът на схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.. Допълнителните средства ще позволят да бъдат финансирани