Определение за семейно предприятие

„Семейно предприятие“ е предприятие, в което повече от половината от капитала на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала на предприятието и минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението му, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

повече от половината от капитала на предприятието се притежава от повече от едно физически лица, създали предприятието или придобили капитала на предприятието, като между тях съществува роднинска връзка и минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала на предприятието, имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни