Карта на селските райони

Изискването проектът да се реализира в селски район е задължително, за да бъде той допустим за финансиране по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Това е критерий, който макар да не е задължителен за изпълнение, дава приоритет при оценката по всички останали мерки в рамките на Програмата за развитие на селските райони.

В случай, че кандидатът е микрофирма, то уточнението дали развива дейността си в селски район или не, е критично важно при кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Кои са селските райони в страната може да видите, вече и на карта от тук:

karta_na_selskite_raioni

 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни