Кои населени места влизат в списъка на необлагодетелстваните райони?

Необлаготелстваните райони се делят на два вида: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските. Списъка на необлагодетелстваните райони, може да изтеглите оттук.