65% ще бъде гранта по втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“

Микро, малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране от 65% от стойността на проекта си и до 1 млн. лева по втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“.

Грантът за големите предприятия е 50%, като максималната сума, която фирмите могат да получат е 5 млн. лева. Това е посочено в актуализираната индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за 2008 г.

Финансирането се отпуска за закупуване на машини и оборудване за производствена дейност.

Условията за кандидатстване по втората фаза на схемата са далеч по-добри от условията по първата. Нека припомним, че по първата фаза на схемата най-високият грант бе в рамките на 40-55% и бе само за микропредприятия. Безвъзмездното финансиране за малките фирми бе от 25% до 40%, а средните фирми можеха да разчитат на едва 20-25% финансова помощ. Големи фирми нямаха право да кандидатстват по схемата.

Очаква се втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“ да бъде отворена за кандидатстване през третото тримесечие на годината. „ЕВРО ПРОГРАМИ“ ЕООД вече разработва проекти по схемата.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни