65% ще бъде гранта по втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“

29 юни 2016
Микро, малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране от 65% от стойността на проекта си и до 1 млн. лева по втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“.

Грантът за големите предприятия е 50%, като максималната сума, която фирмите могат да получат е 5 млн. лева. Това е посочено в актуализираната индикативна годишна работна програма за предстоящите схеми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за 2008 г.

Финансирането се отпуска за закупуване на машини и оборудване за производствена дейност.

Условията за кандидатстване по втората фаза на схемата са далеч по-добри от условията по първата. Нека припомним, че по първата фаза на схемата най-високият грант бе в рамките на 40-55% и бе само за микропредприятия. Безвъзмездното финансиране за малките фирми бе от 25% до 40%, а средните фирми можеха да разчитат на едва 20-25% финансова помощ. Големи фирми нямаха право да кандидатстват по схемата.

Очаква се втората фаза на схема „Технологична модернизация в предприятията“ да бъде отворена за кандидатстване през третото тримесечие на годината. „ЕВРО ПРОГРАМИ“ ЕООД вече разработва проекти по схемата.