Анализ на усвояването на средствата по ПРСР

В средата на месец август Министерството на земеделието и храните публикува справка за броя на приетите заявления и стойността на исканата субсидия по отделните мерки по Програмата за развитие на селските райони.

Справката показва, че по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ са подадени 2106 проекта, като общата стойност на исканата субсидия по тях е 563 067 530 лв. или това е средно по 267 363 лв. на проект. Още 556 277 089 лв. от бюджета на мярката остават да бъдат кандидатствани в бъдеще.

Не така стоят нещата по мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери“, чийто бюджет от 200 303 775 лв. ще бъде изцяло усвоен от подадените 5457 проекта.

По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ са кандидатствали 108 проекта, които са заявили общо 135 864 868 лв. субсидия, средно по 1 258 008 лв. на проект. Общият бюджет по мярката е 471 302 997 лв., което значи, че за близо 3/4 от него предстои да бъде кандидатствано в бъдеще.

Не е висок интересът и към мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, по която има едва 40 подадени проекта. Те кандидатстват за сумата от 13 421 674 лв., която е едва около 5% от общият бюджет на мярката от 274 650 694 лв.

538 проекта са подадени по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ като исканата субсидия е 147 850 075 лв., средно 274 814 лв. на проект. Бъдещите кандидати ще се борят за разпределянето на още 101 052 115 лв. безвъзмездно финансиране.

 
Подробна справка за броя подадени проекти и сумата на заявената безвъзмездна помощ по отделните мерки, може да видите оттук.
 
 

[booknetic theme=3]

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни