Финансиране за фирмите с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция

По коя програма ще получават финансиране предприятията с предмет на дейност преработка и маркетинг на селскостопанска продукция?

Този въпрос ни зададоха много мениджъри на фирми, след като разбраха, че не могат да кандидатстват по програма Конкурентоспособност. Отговорът е, че за предприятията, които се занимават с преработка и маркетинг на селскостопанска продукция, е предвидена специална мярка (подпрограма) към програма „Развитие на селските райони”, администрирана от Министерството на земеделието. Мярката се нарича „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и все още не е стартирала, като се очаква това да стане в началото на следващата година. За целта програма „Развитие на селските райони” трябва да бъде одобрена от ЕК, а наредбите, регламентиращи кандидатстването по отделните мерки на програмата, да бъдат публикувани в ДВ.

Към момента разполагаме с проект на наредба на мярка “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. От прегледа на документа прави впечатление, че условията за кандидатсване по мярката са по-добри, отколкото по програма Конкурентноспособност. Като доказателство могат да се преведат следните примери:
• Стойността на максималната безвъзмездна финансова помощ е по-голяма – 6 млн. евро срещу 2 млн. лева
• Процентът на финансиране е по-висок – 50% се дават по мярката срещу 25%, на каквото финансиране имат право по-голямата част от кандидатстващите по програма Конкурентоспособност.
• По мярка “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” няма ограничения за закупуването, строежа или ремонта на производствени сгради, докато по програма Конкурентнопсособност се допуска едва 10% от стойността на проекта да бъде за ремонт на сгради, а покупката и строежа са недопустими разходи.
• По мярката се финансират разходите за подготовка на бизнес план за кандидатсване, както и други консултантски услуги, докато по програма Конкурентноспособност този разход е недопустим.

С напомнянето, че документът, който Ви предлагаме все още е само проект и не е официално одобрен, поради което в него е възможно да бъдат направени промени, Ви предоставяме възможност да го изтеглите оттук.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни